tekening1.jpg
tekening2.jpg
tekening3.jpg
tekening4.jpg
tekening5.jpg
tekening6.jpg
tekening7.jpg
floweroflife19x19300dpi.jpg

 DE AQUARIUS BEWEGING

 

Vele jaren heb ik mij bezig gehouden met mathematiek en geometrische grondstructuren.
De logica achter onze schepping wordt nergens anders duidelijker dan in de vormovergangen die in onze drie dimensionale wereld uitmonden in de vijf Platonische veelvlakken. De positief en negatief tegengestelden zijn, mits voldoend aan de regels voor
harmonische samenklanken en transponeren, de basis voor de oneindige veelvoud van ons bestaan. Naast klank, kleur, vorm en beweging openbaart zich een breed palet van kosmische energieën. Deze vormafhankelijke energieën openbaren hun heel specifieke eigenschappen middels deze vervaardigde kosmische antennes op alle existentiële niveaus. Onze overgeconditioneerde samenleving heeft behoefte aan de positieve invloed van deze energieën.

Platon Matrix – Keplerite - Platon Portal

Van binnen naar buiten bestaat deze antenne uit Octaëder, Tetraëder, Hexaëder, Dodecaëder en Icosaëder. Anders gezegd vuur, water, lucht, aarde en energie. De harmoniserende werking van deze antenne zorgt voor herstel van evenwicht tussen de verschillende menselijke en intermenselijke energievelden. Versnelde terugkeer van de levensnoodzakelijke balans en het hervinden van ons gelijkgewicht, van weer gecentreerd zijn.

platonmatrix.jpg

Metatron Matrix – Metatron Cube - Metatron Portal

De kern van deze antenne wordt gevormd door een Keplerite en is omgeven door een Pythagoresche schil van Gulden snede driehoeken. Daarin zijn alle Platonische lichamen weer herkenbaar. De werking van deze driedimensionale Metatron Kubus is overeenkomstig de Platon Matrix maar dan als turbo versie. De harmoniserende werking van deze antenne zorgt voor versneld herstel van evenwicht tussen de verschillende menselijke en intermenselijke energievelden. Versnelde terugkeer van de levensnoodzakelijke balans en het hervinden van ons gelijkgewicht, van weer gecentreerd zijn. De kracht van deze antenne mag niet onderschat worden. Binnen een straal van tenminste dertig meter verlopen de zich daar ontwikkelende processen versneld. Niets passeert dat niet op het programma staat, het gebeurd alleen sneller tot zelfs veel sneller.

metatronmatrix.jpg

Aquarius Matrix – Aquarius Portal

Deze recent ontwikkelde magnifieke antenne bevat zowel de Keplerite als de Pythagoresche schil en is bovendien omgeven door een vijfdimensionale schil van gepolariseerde cellen. Resultaat is een uit honderdacht cellen bestaande antenne die in staat is om versneld Aquarius-energie in ons midden te manifesteren. De Aquarius-kracht brengt evenwicht in de onbalans tussen ons bekende polariteiten. Deze antenne maakt het voor heel de mensheid mogelijk dat levensnoodzakelijke kosmische energieën hier hun aanknopingspunten vinden, waardoor een vreedzamer verloop van de overgang van Piscis naar Aquarius plaats kan hebben.