devlinderbeweging.jpg

 

DE VLINDER BEWEGING

 

Het devies van “DE VLINDER BEWEGING” is:

 

“realiseer jouw ware zelf en verbeter zo de wereld”.

 

Zelfrealisatie is niets anders dan zichzelf ontdekken, het ware zelf beseffen.
De betrokkene, de zoekende mens realiseert zich wie hij of zij werkelijk is.
Het ware zelf wordt ervaren omdat het imago (ons zelfgeschapen ego) wegvalt.
Zoals de zon weer wordt waargenomen zodra wolken verdwijnen, zo wordt ons ware zelf ervaren zodra de identificatie met onze lichamelijke ervaringen onwerkelijk wordt.
Ons ware zelf is als de zon en ons ego gelijkt de maan.

 

Alles wat je hebt en waarvan je door identificatie overtuigd bent: “dat ben ik”, staat jouw ware zelf in de weg. Jouw ware zelf is niet iets dat je door studie kunt bereiken want je bent het altijd, je bent nooit iets anders dan jouw ware zelf. Je hebt alleen leren geloven dat je jouw lichamelijke ervaringen bent. Je hebt lichamelijke ervaringen, je bent jouw ware zelf!

 

Synoniemen voor “zelfrealisatie” zijn: “verlichting, ontwaken, metamorfose, zelfkennis, transformatie, transfiguratie, opstaan uit het graf en zonder identificerende gedachten zijn”.

De metamorfose van ei via rups en pop naar vlinder is voor iedereen begrijpelijk.
En de feniks of Phoenix is geen Harry Potter fabeldier maar staat symbool voor het uit de as herrijzen van het ware zelf.
Deze feniks (in Tibet Me byi karmo genaamd) heft de illusie van ego en karma op.
De illusie ontstaat door identificatie met onze jarenlange lichamelijke zintuiglijke ervaringen.

Zelfrealisatie wordt ervaren zodra onze gedachten geheel afgeleid zijn en we kortstondig onze gewoontes vergeten. Met andere woorden: “als we vergeten wie we denken te zijn, zijn we wie we zijn!” We zijn geen iets, geen ding en zelfs geen geest. We zijn onvoorwaardelijke waarneming! Deze niet lokaliseerbare waarneming zijn wij ten alle tijde.

 

Synoniemen voor “het ware zelf” zijn: “waarlijk bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke vreugde, onvoorwaardelijke vrede en wijsheid”.

Nadruk ligt hier op het woord onvoorwaardelijk.
Alles in de manifeste wereld is aan voorwaarden gebonden, is voorwaardelijk.
Alleen dat wat geen ruimte inneemt, onvoorwaardelijk, tijdloos en alom tegenwoordig is, komt als beschrijving met ons ware zelf overeen. Geen enkele beschrijving voldoet helemaal, alleen ervaren telt. Ervaren van dat wat je altijd geweest bent, van dat waarvan je niet wist dat je het was, van dat wat je niet gemist hebt omdat je overtuigd was van je zelfimage, jouw ego selfie waarin je zoveel geïnvesteerd hebt. Als je bewust of onbewust verliest wat onwaar is blijft vanzelf datgene over wat waar is, wat onsterfelijk is en grond voor jouw bestaan.

 

Het ware zelf realiseert zich zichzelf immer.
Ook al realiseer jij je het niet en richt al jouw aandacht zich op jouw image, je bent en blijft jezelf totdat je ontdekt (jouw image, jouw ego-zip, jouw selfie uitgepakt) en ervaart wat je werkelijk bent. Uitpakken in de betekenis van geen aandacht schenken.

De vlinder is het symbool voor de gerealiseerde metamorfose, het waarlijk gerealiseerde zelf.

 

Het doel van “DE VLINDER BEWEGING” is:

 

“ondersteuning van zelfrealisatie voor wereld en mensheid”.

 

Namaste