EGO

Vergeef ons onze zonden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

De persoonlijke interpretatie van en de mogelijke identificatie met onze waarnemingen creëert dat wat wij ego noemen. Ons ego is een persoonsgebonden gedachtebeeld dat reageert op ons programmeer-commando ‘ik’.
Zodra wij ‘ik’ (ik ben, ik heb, ik doe enz.) denken of zeggen
programmeren wij dit gedachtebeeld met de hieraan gekoppelde intentie.

De kwaliteit van onze zintuiglijke waarnemingen wordt bepaald door de individuele kwaliteit van onze zintuigen. De persoonlijke interpretatie van en de mogelijke identificatie met deze waarnemingen creëert dat wat wij ego noemen. Ons ego is een persoonsgebonden gedachtebeeld dat reageert op ons programmeer-commando ‘ik’. Zodra wij ‘ik’ denken of zeggen bekrachtigen cq programmeren wij dit gedachtebeeld met de hieraan gekoppelde intentie. Ik ben, ik ga, ik doe enz. enz. Het is het steeds weer herprogrammeren van een waanbeeld, een fantoom dat ons bindt aan Samsara (de wereld van de illusie) en ervoor zorgt dat onze éénmalige incarnatie uitmondt in langdurig lijden.

Ons ego is gebonden aan voorwaarden, aan condities en permanent aan verandering onderhevig. Ons zelfbeeld moet voortdurend aangepast worden, vraagt voortdurend onze aandacht! Wij bezoedelen onze ziel met de zonde van het niet bestaande doenerschap en zijn daardoor gebonden aan Samsara. Onze ziel is de som van onze talenten waarbij een aantal van deze talenten dominant is voor de huidige incarnatie. Onze ziel is tevens programmeerbaar en kan als zodanig aangepast worden door onterechte overtuigingen. Indien wij overtuigd zijn van iets dan geloven wij daarin en dit geloof creëert een vorm van niet bestaande zekerheid die wij onze overtuiging noemen. In de zeilsport geldt een schip met te veel zeil als zijnde overtuigd en heeft dit schip een grotere kans te kenteren dan een schip met minder over-tuiging.

Onze met zonden overtuigde ziel, onze met ons ego belaste ziel kan in deze vorm niet terugkeren naar de bron en dient eerst ont-egoot te worden. Onze zintuigen inclusief ons denken en onze intuïtie functioneren op basis van reflectie, van echo en ons ego is de som van identificaties met de interpretaties van deze reflecties, deze echobeelden. Ego zou dus echo moeten heten! Het ego is zelf niet meer dan een gedachtebeeld, een waanbeeld, een fantoom dat, door het geloof, de overtuiging, van invloed is op onze ziel. Dit fantoom bestaat bij gratie van de aandacht die het voortdurend van ons vraagt en krijgt. Het is als een dreinend kind dat bij gebrek aan aandacht desnoods destructief te werk gaat.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close