GEEST

Onze vader die in de hemel zijt,

God is onvoorwaardelijke liefde.

God is liefde, wijsheid, vreugde, bewustzijn, waarnemen
en nog veel meer en dat allemaal onvoorwaardelijk.

God ziet alles?
Als God alles ziet, dan ziet God ook wat jij ziet
en als God alles ziet dan ziet God ook wat ik zie.
Als wij elkaar aankijken, kijkt God zichzelf aan!

Geest is universele bewustheid en als bewustzijn manifest.
Geest is eeuwig en onveranderlijk. Manifestatie is alleen mogelijk door bewustheid. Bewustheid maakt het mogelijk dat iets vorm aannemen en behouden kan.
Het universum is bewustzijn waarvan minder dan 1 procent gemanifesteerd is. Minder dan 0,000001 procent van het universum is voor ons waarneembaar,
minder dan 0,000001 procent is manifest, geconditioneerd, geprogrammeerd of gematerialiseerd. De rest is geest (bewustheid) en ziel (energie)!
Wij zijn geest. Wij zijn bewustheid. Wij zijn bewustzijn.

Geest is synoniem voor bewustheid en bewustzijn is manifeste bewustheid!
Wij zijn ons bewust! Wij zijn altijd ons zelf! Wij kunnen nooit niet ons zelf zijn!
Zodra wij wakker worden zijn wij ons zelf totdat we weer in slaap vallen.
Dromend of in diepslaap zijn we ook ons zelf maar nog onbewuster.
Overdag zijn we ons min of meer bewust, maar ons dagbewustzijn wordt overschaduwd door een zelf gegenereerd beeld van onze zelfgecreëerde werkelijkheid. Ons vermogen tot zelfreflectie, onze vrije wil en ons talent voor interpretatie van de persoonsgebonden informatie die ons via onze zintuigen bereikt, maken ons informatiesysteem nogal foutgevoelig, met alle gevolgen van dien.

Wij nemen waar, maar zijn waarneming noch waarnemer.
Wij zijn het waarnemen puur. Waarnemen zonder waardeoordeel en zonder identificatie. Wij zijn geest, wij zijn bewustheid, wij zijn bewustzijn, wij zijn het waarnemen, wij zijn het observeren. Via ons lichaam en onze zintuigen nemen wij waar, observeren wij en zijn wij ons bewust in de manifeste wereld de wereld van Samsara. Wij hebben ons lichaam met al de daarbij behorende mogelijkheden, maar we zijn dat lichaam niet. Wij zijn dat wat het kijken waarneemt, dat wat het horen waarneemt, dat wat het ruiken waarneemt, dat wat het proeven waarneemt, dat wat het tasten waarneemt, dat wat het denken waarneemt, dat wat het voelen waarneemt, dat wat pijn, genot, extase en verveling waarneemt.

Zonder directe betrokkenheid zijn wij het waarnemen van ons leven.
Een leven op aarde, een bestaan op onze planeet wordt voor de geest mogelijk gemaakt door de tijdelijke beschikbaarheid van een lichaam. Ons lichaam bindt de geest, middels de ziel, tijdelijk aan de materie. Er staat geschreven: “Hij laat niet varen de werken zijner handen!” Zodra een lichaam voldoet aan de gestelde eisen, verbindt de geest zich met dat lichaam, belevendigt dit lichaam.
De geest is dan, middels de ziel, verbonden met het lichaam.
Zodra het lichaam ontbonden wordt, keert de geest terug naar de bron
tenzij de ziel zondige informatie bevat, onjuist geadresseerd is.
De geest kan pas terug naar de bron nadat de ziel,
tijdens reïncarnatie, van zonde gereinigd is.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close