Non-dualiteit – Spiritualiteit

Sterrenbeeld Maagd, element Aarde

God, de ultieme spirituele volheid, verlangde zichzelf te ervaren en schiep de ultieme spirituele leegheid. De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis, bovendien beschikt de mens, met dank aan Prometheus, over een vrije wil. Mensen komen ter wereld als spiritueel volwaardige maar helaas onbewuste wezens en creëren, zodra ze zichzelf zo rond het derde levensjaar “ik” gaan noemen, een spirituele leegte die ze, net als God, met ervaringen trachten te vullen. Deze ervaringen zijn door ons geïnterpreteerde fysieke gebeurtenissen. Door identificatie met of privatiseren van deze gebeurtenissen hebben wij, met dank aan de vrije wil, ons ego als plaatsvervanger (waarnemer) van ons ware zelf geschapen. Ons ego is de som van deze, op reflexie gestoelde interpretaties.

Onbekende sensaties maken het mogelijk dat wij even over de schouder van ons ego kijken en de gelukzaligheid van egoloosheid ervaren. Voor het ego is dit een bijna dood ervaring. Onder invloed van verdovende middelen, spiritualiën, seks en andere verlokkingen kan de mens kortstondig de sensatie van egoloosheid ervaren, maar het trachten te herhalen van deze toestand leidt onherroepelijk naar de Tantalus kwelling van verslaving. Ons ego is een narcistische waanwaarnemer in de illusie van het bestaan. Ons ego is het geprivatiseerde spirituele ware zelf in de begoocheling van Samsara. Door identificatie hebben wij een plaatsvervanger, een waarnemer voor ons spirituele ware zelf gecreëerd.

Deze virtuele waarnemer tracht een permanente spirituele leegte op te vullen waarvan het zelf de oorzaak is. Je kunt een probleem niet oplossen met dat wat het probleem veroorzaakt heeft. Ons ego staat spiritualiteit in de weg en alléén zonder ons ego zijn we weer spirituele wezens zoals bedoeld. Zonder de spirituele leegte van ons ego ervaren wij de gelukzaligheid van spirituele volheid. Het bewust transcenderen van onze waarnemer (ego) naar het volle bewustzijn van waarnemen is het goddelijk doel achter de schepping.

Wij zijn het onvoorwaardelijke onveranderlijke tijdloze waarnemen. Wij zijn geen ding zoals ons ego een ding, een gedachtebeeld is. Jouw ego herkent zichzelf in het spiegelbeeld van jouw lichaam, jouw ego is aan voortdurende verandering onderhevig en heeft aan verandering onderhevige meningen. Ons ego is de spiegeling van ons ware zelf, zoals het aan voortdurende verandering onderhevige maanlicht de weerkaatsing van het permanente zonlicht is. Het volle besef van de situatie is zelfrealisatie. Spiritualiteit is niet aan verandering onderhevig kan niet geprivatiseerd worden. De waan van geprivatiseerde spiritualiteit is zonde!

God, de onvoorwaardelijke volheid van bewustzijn, verlangde zichzelf te ervaren en schiep de onvoorwaardelijke leegte, het onvoorwaardelijke niets, als primaire polarisatie, om zich in het tussengelegen spanningsveld te kunnen manifesteren. Geest als manifeste volheid van bewustzijn, Lucifer (ziel of energie) als energetische intermediair en Ahriman (lichaam of materie) als manifeste leegte, vormen de hoogste universele Triniteit. De mens, geschapen naar beeld en gelijkenis, draagt hetzelfde verlangen in zich. Ook wij ervaren de reflexie van onszelf, op de grens van licht en donker, wanneer wij in een verlichte kamer naar buiten kijken, terwijl de duisternis intreedt. Ons met God gedeelde verlangen laat ons, dankzij de vrije wil tevens de vrijheid, ervaringen te interpreteren, waarderen en ons ermee te identificeren. Identificatie immaneert, privatiseert ons ware zelf, schept ego en stelt daarmee de wet van karma en reïncarnatie in werking die alleen door transcenderen weer buiten werking gesteld kan worden. Inmiddels zijn alle maagdelijke scheppingsingrediënten gereed en kan het oude testamentspel beginnen.

Alles komt voort uit de onvoorwaardelijke éénheid en keert na gedane ervaring weer terug in de éénheid. God is onvoorwaardelijk en voor ons het best begrijpbaar als onvoorwaardelijk bewustzijn. Onvoorwaardelijk bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde of onvoorwaardelijke wijsheid; hoe je het wendt of keert het blijft onvoorwaardelijk en kan derhalve nooit geprivatiseerd, nooit voorwaardelijk worden
zonder de essentie van onvoorwaardelijkheid te verliezen.
Spiritualiteit kan nooit voorwaardelijk zijn of geprivatiseerd worden. Spiritualiteit handelt over het begrijpen of ervaren van God en dat kan op drie manieren:

1e Je kunt God begrijpen en dat is kennis. Kennis kun je delen.
2e Je kunt God ervaren en dat is ervaring. Ervaringen kun je nimmer delen.
3e Je kunt God zijn en alleen dat wat je bent deel je echt. Delen is altijd nu.


De smaak van een peer kun je beschrijven maar de ervaring

kan alleen de peer delen. Ware spiritualiteit heeft, net als non-dualiteit, betrekking op éénheid en niet op veelheid.

Van de visser en zijn vrouw.

Een arme visser en zijn vrouw wonen in een pot aan de zee. Op een dag vangt de visser een bot, die vertelt een betoverde prins te zijn. De bot vraagt de visser hem weer vrij te laten in ruil voor een wens. De visser laat de vis vrij, maar doet geen wens. Zijn vrouw vindt echter dat hij best een fatsoenlijk hutje had kunnen wensen en stuurt hem terug. Als de visser weer bij de zee komt, is het water groen en geel geworden. De visser roept de bot en vertelt wat voor wens zijn vrouw heeft.
De wens wordt vervuld; als de visser thuiskomt, zit zijn vrouw in een huisje dat compleet is ingericht.

Maar de vrouw is al snel niet meer tevreden; ze vindt dat de vis ook wel een groot kasteel had kunnen geven en stuurt haar man daarom opnieuw naar de bot. Als de visser weer bij de zee komt is die inmiddels paars, donkerblauw, grijs en ondoorzichtig geworden. Ook deze wens wordt vervuld; als de man teruggaat staat op de plek van het kleine hutje nu een groot kasteel dat luxe is ingericht.
Er is een grote binnenplaats, een tuin en een park. Er zijn vruchtbomen en veel dieren. De man is tevreden, maar zijn vrouw moet het nog bezien.

De vrouw wil, nu ze een kasteel heeft, ook koningin worden en de hele dag worden bediend. Opnieuw gaat de man, met grote tegenzin, naar de zee en ziet dat deze nu zwartgrijs is geworden. Het water stinkt verschrikkelijk. Ook deze wens vervult de vis; als de man terugkomt is het kasteel nog groter en zijn er vele dienaren.

Nu wil de vrouw zelfs keizerin worden. Als de man dit gaat vragen aan de vis, is de zee zwart en ondoorzichtig en ook is het slecht weer, rukwinden jagen de golven op. Als de man weer thuiskomt zijn er baronnen, graven en hertogen als dienaar aanwezig. Zijn vrouw draagt een kroon en heeft een scepter en rijksappel in de hand.

Vervolgens eist de vrouw tot paus te worden gemaakt. De visser gaat weer naar zee en ziet dat het weer verder is verslechterd, een zware storm teistert de kust. Hij roept de bot weer aan en vertelt wat zijn vrouw wil. Als hij terug naar huis gaat, ziet hij een grote kerk omringd door paleizen. Keizers en koningen liggen op hun knieën voor zijn vrouw. De visser zegt tegen haar dat ze nu eindelijk maar eens tevreden moet zijn.

Maar als de vrouw de volgende dag wakker wordt, besluit ze dat ze het allerhoogste wil; zelf God worden en zo de macht hebben om de zon en maan te laten verschijnen. Ze dwingt haar man opnieuw naar de zee te gaan, waar nu een heuse orkaan woedt. De man roept de bot aan en brengt de wens van zijn vrouw over. Hierop zegt de bot tegen de man dat hij terug naar huis moet gaan; zijn vrouw zit deze keer opnieuw in de pot waar ze eerst in woonden, als straf voor haar hoogmoed. Ze zijn weer net zo arm als in het begin. De vrouw beseft dat ze fouten gemaakt heeft en vraagt haar man om haar nooit meer in de steek te laten: ze zijn bij elkaar en dat is al voldoende.

Het verhaal achter dit sprookje!

Ten onrechte wordt hier over de straf voor haar hoogmoed gesproken terwijl de werkelijke betekenis van dit verhaal de mens daardoor geheel ontgaat. Wonend in hun pot aan zee hebben ze alles wat hun hart begeren kan maar beseffen zich de waarde van hun eenvoudige onbevlekte bestaan niet. Ze zijn eigenlijk nog als kinderen en hebben nog geen ego ontwikkeld, hebben hun Goddelijke ware zelf nog niet geprivatiseerd. Hun staat van wensloos gelukkig zijn wordt verstoord door de mogelijkheid van een wens. Zonder wensen is een mens gelukkig!

Er passeren nu een hele reeks gebeurtenissen en tenslotte is de vrouw paus. Telkens wanneer de visser naar het strand gaat om de bot de nieuwste wens van zijn vrouw mee te delen, is de zee grimmiger en het weer stormachtiger. Hoe dichter een mens bij zijn of haar uiteindelijke doel komt hoe stormachtiger verloopt het leven. Het is geen stilte voor de storm maar storm voor de stilte! Tenslotte wil de vrouw God worden en als de visser thuis komt is alles weer bij het oude met dien verstande dat de vrouw zich nu beseft dat ze altijd God geweest is. Ons bewustzijn, ons ware zelf is onveranderlijk gebleven terwijl als slaaf van ons ego op zoek gingen naar dat wat altijd al nader dan handen en voeten geweest is. Wat wij zoeken, ons ware zelf is altijd in ons en slechts overschaduwd door ons ego, ons masker, ons virtuele zelf dat wij, met dank aan Perseus zelf geschapen hebben. Laat je denken met rust en negeer je verlangens is de kortste weg naar verlichting!

Met andere woorden: “De bot staat voor de vrije wil! Het verkeerd gebruik van de vrije wil leidt tot een reeks steeds onstuimigere onbevredigende verlangens die op hun beurt uiteindelijk inzicht verschaffen en de mens terugvoeren naar de bron, het ware zelf!”

De Vedische éénvoudige eigenschappen van éénheid!

Alles komt voort uit de onvoorwaardelijke éénheid
en keert na gedane ervaring weer terug in de éénheid.

Alleen God is één! Alleen de schepper is onvoorwaardelijke, ongeconditioneerde bewustheid waaruit alles voortkomt, waarin alles ervaart en waarnaar alles te zijner tijd terugkeert. Drie-éénheid, triniteit of Goddelijke triade is altijd het resultaat van de twee polaire uitersten plus de vernietigende werking van een derde die gebruik maakt van het spanningsverschil tussen de twee uitersten.

Deze ‘vernietiger’ (Shiva, Horus etc.) is niet negatief maar maakt door manifestatie gebruik van het creatie potentieel. Deze derde is zelf weer viervoudig verdeeld in aggregaatstoestanden ofwel de vier elementen vast (aarde), vloeibaar (water), gasvormig (lucht) en plasma (vuur).

God, de ultieme onvoorwaardelijke volheid verlangde zichzelf te ervaren en schiep de onvoorwaardelijke leegte. Vanuit een verlichte kamer ervaren wij dat wanneer het buiten donker is en wij ons spiegelbeeld waarnemen. In het spanningsveld tussen volheid en leegheid ontstaat de universele manifeste drie-éénheid.

GEEST = Universum (blauw) = onvoorwaardelijk manifest bewustzijn.

ZIEL = Energie (rood) = geconditioneerd bewustzijn en
1/1441e deel van het universum.

LICHAAM = Materie (yin yang symbool) = geconditioneerde energie =
0,0000001 % van het universum = atomen =
de vier elementen aarde, lucht, water en vuur.

Geest of bewustzijn is één maar binair gepolariseerd, ziel of energie is geconditioneerd bewustzijn en hexadecimaal gepolariseerd terwijl lichaam of materie geconditioneerde energie is en 20 / 12 gepolariseerd. Geest (Brahma-randhra chakra), ziel (Anahata chakra) en lichaam (Manipura chakra) betreft onze drie bewustzijnsniveaus hoofd (ware zelf), hart (vrouwelijk) en buikbewustzijn (mannelijk). Het heet niet voor niks: “De liefde man de man gaat door de maag”.
Het buikbewustzijn is autonoom en stuurt de vier elementen chakra’s aarde (Muladhara chakra), water (Svadishthana chakra), lucht (Vishuddha chakra) en vuur (Ajna chakra) aan. Deze drievoud plus viervoud betreft ons zevenvoudig menselijk bewustzijnsstelsel zoals je in de onderstaande afbeeldingen kunt herkennen.

Drie (tetra), drie-eenheid, triniteit of Goddelijke triade.

Goddelijke Triade, triniteit of heilige drie-éénheid met alziend oog.
Mannelijk (positief scheppend)Vrouwelijk (negatief behoudend)Neutraal (werking vernietigend)
Hoger zelfbewustzijnLager zelfbewustzijnOnderbewustzijn
GeestZielLichaam
BewustzijnEnergieMaterie
WaarnemenGolfDeeltje
GodLuciferAhriman
BrahmaVishnuShiva
SaraswatiLakshmiParvati
ChnoemSatetAnoekis
OsirisIsisHorus
Amon-RaMoetChons
ZeusLetoAppolon
VaderHeilige GeestZoon
Brahma-Randra ChakraAnahata ChakraManipura Chakra
Kruin ChakraHart ChakraZonnevlecht Chakra
Tetraëder (dubbel) MerkabahOctaëder en HexaëderDodecaëder en Icosaëder
Parallel waarnemenElement vuur en luchtElement water en aarde

De vier elementen aarde, water, lucht en vuur komen overeen met Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.

Kumara’s; (vier zonen van Horus) Amset, Doeamoetef, Hapy en Kebehsenoef
WATERVUURAARDELUCHT
AmsetDoeamoetefHapyKebehsenoef
MensJakhalsBaviaanHavik
JohannesMarcusLucasMattheus
EngelLeeuwStierArend
RaphaelMichaelUriëlGabriël
BeriahAziluthAsyjahJezirah
AstraalMentaalFysiekEtherisch
VloeibaarPlasmaVastGasvormig
BekersStavenPentakelsZwaarden
HartenKlaverRuitenSchoppen
MelancholischCholerischFlegmatischSanguinisch
IcosaëderOctaëderDodecaëderHexaëder
Swadhisthana ChakraAjna ChakraMuladhara ChakraVishuddha Chakra
Heiligbeen ChakraVoorhoofds ChakraWortel ChakraKeel Chakra

Het is een kwestie van leren zien hoe de vijf onderstaande afbeeldingen hetzelfde voorstellen op een andere manier.

Vijfvoudig (penta) is mannelijk en betreft altijd de vier elementen plus als quintessence de geest, hoger zelf of bewustzijn waarbij aangetekend dat
bewustzijn zelf drievoudig (geest, ziel en lichaam) gemanifesteerd is.
Op de vijf bovenstaande afbeeldingen is dit zichtbaar.

1. Genesis Het bewustzijn is leeg en daarom is er geen ontwaking.
2. Exodus Het denken is leeg en daarom is er geen weten.
3. Leviticus De wil is leeg en daarom is er geen doen.
4. Numeri De vorm is leeg en daarom zijn er geen moeilijkheden om te onderscheiden.
5. Deuteronomium Het voelen is leeg en daarom is er geen gevoel.

Hier volgt nog een aantal significante overeenkomsten naar beeld en gelijkenis tussen mens en pc:

MensenComputers
Geest / BewustzijnOperating System
Ziel / EnergieElektriciteit / Energie
Lichaam / MaterieHarware / Materie
Ziel / EnergieBIOS
PersoonlijkheidApplicaties
EgoKunstmatige intelligentie
BewustzijnDe gebruiker
HerinnerenDownloaden
AssociatieCache geheugen
GeheugenIntern geheugen
AkashaExtern geheugen
HersenenProcessor
HersenenRouter
HersenenTransceiver
HersenenDraadloze en bedrade communicatie
HersenenParallelle en seriele communicatie
ZintuigenInput / Output
ZintuigenDraadloze communicatie
ImmuunsysteemAnti virus programma
AuraFirewall
FamilieLAN (Local Area Network)
GemeenschapWAN (Wide Area Network)
Mensheid / AkashaInternet

Spam filter: filtert non-dualistische tendensen bij de i(k)-mens.
Operating System: LogOS, KuriOS, TheOS, ChaOS, MacroCosmOS (galaxy),
CosmOS (ons zonnestelsel), MicroCosmOS (de mens), NanoCosmos (cellen).
Ego: i(k)-mago, i(k)-dentificatie, i(k)-mac, i(k)-pad, i(k)-phone, i(k)-book,
i(k)-tablet, i(k)-waan.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close