In cognito ego est

Wie ben jij, waar kom jij vandaan,
waar ben jij als je bewusteloos bent of slaapt,
waar ga jij naartoe als jouw lijden over is
en jouw lichaam tot stof wederkeert?

De stelling “Cogito ergo sum”, “Ik neem waar, dus ik besta” (René Descartes 1596-1650) heeft de monotheïstische mens vervangen door “In cognito ego est”, “Mijn ego neemt waar, dus ik besta”. Vrijwillige incarnatie “ex deo nascimur” heeft ons lichtkleed, onze Merkabah “in Jesu morimur” genageld aan het vierkant van bouw, het kruis der vier elementen of aggregatietoestanden.
Privatisering van het ware zelf, degradeert de mens tot ego, tot reïncarnerende bio robot. Maar hoe zit dat met “Mens waart gij en als mens zult gij wederkeren!” of “Gnõthi seauton”, “Mens ken uw ware zelf”.

Ons veranderlijke ego en onze steeds veranderende omgeving worden altijd onvoorwaardelijk ‘nu’ waargenomen. Waarnemen is altijd ‘nu’! Ons ego is de reïncarnatie veroorzakende som van onze identificaties, een door ons geschapen wisselvallig gedachtebeeld. Ons ego herkent zich ‘s ochtends in de spiegel en heeft aan verandering onderhevige meningen. Zonder aandacht, géén ego! Wederkeren als waarlijk mens is alléén mogelijk indien wij “per spiritum sanctum reviviscimus” ons ego transcenderen.

Deze website verklaart oorzaak en gevolg van al onze problemen.
Wil je regelmatig geinformeerd worden,

abonneer je dan op ‘mijn berichten logboek‘.

Waarnemen

Waarnemen ontstaat door aandacht gericht bewustzijn!

De mens kan weken zonder aarde (voedsel), dagen zonder water, minuten zonder lucht maar geen seconde zonder vuur (waarnemen). Van deze vier elementen is het vuur dermate essentieel dat we er niet buiten kunnen, bewust of onbewust. Bewustzijn is de basis van elke creatie, zonder waarnemen kan niets bestaan.
Jullie kennen ongetwijfeld de geschiedenis van Prometheus die uit mededogen de mens het gebruik van het vuur verklaarde. Niet het vuur voor de barbecue of hoogovens, nee het vuur van het verstand en de vrije wil.
Prometheus moest daarvoor behoorlijk boeten want hij werd geketend aan de stof en een adelaar vrat elke dag zijn lever die ‘s nachts weer aangroeide.


Het lot van Prometheus beschrijft daarmee ons proces van reïncarnatie.

Waarnemer

In onze dromen is alles even tastbaar als in onze werkelijkheid!
In onze werkelijkheid is alles even illusoir als in onze dromen!

Waarnemer is door een menselijk misverstand ontstaan!

Wij mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis en hebben een vrije wil. Met dank aan de vrije wil mogen wij zelf bepalen hoe we iets ervaren en of we ons met de opgedane ervaring al of niet identificeren. Dat laatste levert ons, net als Prometheus, ongemerkt ernstige problemen op. Wij denken dat we de waarnemer zijn van ons eigen levensverhaal maar dat komt absoluut niet overeen met de werkelijkheid.

De waarnemer die wij menen te zijn is de plaatsvervanger van ons ware zelf!

Deze waarnemer, ons ego, hebben we, net als Narcissus, zelf geschapen.
Als mens ben je geïncarneerd en geboren, maar rond jouw derde levensjaar ben jij je gaan identificeren met jouw lichamelijke ervaringen. Je hebt toen jouw ware zelf geprivatiseerd en vervangen door jouw ego. Deze plaatsvervanger van jouw ware zelf voert sindsdien de boventoon in jouw leven, jouw dagelijkse Truman show.

Alléén door jouw waarnemer te transcenderen kunt jij als mens wederkeren!

Waarneming

Waarneming ontstond door waarnemingsapparatuur!

Als je dit leest dan neem je ‘jezelf” al lezende waar terwijl je gelijkertijd het lezen en hetgeen gelezen wordt waarneemt. Je neemt als het ware allerlei dingen waar waaronder ‘jezelf’ terwijl je leest, de inhoud van het gelezene en nog veel meer.
Er wordt om zo te zeggen gelezen maar er is in werkelijkheid geen lezer, er is alleen maar het waarnemen van lezen door middel van een daarvoor uiterst geschikt apparaat, jouw lichaam, jouw waarnemingsvoertuig.

Waarheden

Waarheden bestaan als basis voor misverstanden!

Dankzij het vuur van het waarnemen bestaat alles, maar dat vuur is geen ding, het is het waarnemen van dingen. Pierre Tailhard de Chardin (1881-1955) verwoordde het als volgt: “Daags, nadat het ons gelukt is om de wind, de golven, de getijden en de zwaartekracht te beheersen, zullen we de energieën van liefde aan ons ondergeschikt maken en dan zal de mens voor de tweede maal in zijn geschiedenis het vuur ontdekt hebben.” Het kosmische vuur van bewustzijn waardoor waarnemen mogelijk wordt. Zonder het onvoorwaardelijke vuur van bewustzijn kan geen ding bestaan, maar dingen zijn aan verandering onderhevig, zijn altijd voorwaardelijk.

Waarmee

Waarmee of waardoor kan bewustzijn ontstaan?

Zonder bewustzijn, zonder waarnemen, zonder aandacht kan geen ding bestaan. Alles bestaat omdat het in één of andere vorm wordt waargenomen maar het waarnemen zelf heeft geen vorm, is vormloos, tijdloos, onvoorwaardelijk en niet aan verandering onderhevig. Waarnemen is altijd nu en ook het waarnemen dat jij ervaart kent geen gisteren of morgen. Zelfs verleden en toekomst worden altijd nu ervaren. Je kunt op dit moment herinneringen downloaden en die nu bekijken of bewerken. Herinneringen zijn opgeslagen data over gebeurtenissen uit het verleden.

Allemaal net zoals in jouw smartphone of laptop. Jij neemt jezelf waar en heb je wel eens overwogen om dat letterlijk te nemen? Het waarnemen dat jij bent neemt niet alleen allerlei gebeurtenissen buiten jezelf waar, het neemt ook jouw lichaam, jouw gedachten, jouw gevoelens etc. waar. Als dat alles niet waargenomen zou worden zou het ook niet bestaan. Alles wat waargenomen wordt, zijn aan verandering onderhevige dingen, maar het waarnemen is onveranderlijk.

Gun jezelf de tijd om jouw tijdloze zelf te doorgronden.

Engel – onvoorwaardelijk bewustzijn. Boeddha – jouw ware zelf.
Camera met kikkertje – waarnemingsapparatuur – jouw autonome lichaam of bio-robot.
Kikker rechts – door identificatie ontstaan ego of ID-entiteit.

Links zonder en rechts met jouw ego.

Zoek het verschil en ontdek jouw ego!
De linkerhelft toont jouw ware bewustzijnsstaat vanaf jouw incarnatie.
De rechterhelft toont, vanaf jouw derde levensjaar, jouw waakbewustzijn met kwakend ego.

Onderstaande links verwijzen naar interessante verhaaltjes op deze site.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close