VERLICHTING

en de macht

Jij bent verlicht alleen weet je dat niet.

Verlichting of zelfrealisatie ontstaat zodra wij onze aandacht verleggen van image of ego naar ons ware zelf. Ons ware zelf is altijd en overal aanwezig ook als wij het, door de verduistering van ons zelfbeeld, niet gewaar worden. Verlichting of zelfrealisatie is het door eigen toedoen verlost worden van de waan van doener, de waan van afgescheidenheid, van tweeheid of veelheid in plaats van éénheid. Advaita is de leer van éénheid, van non dualiteit maar de ware betekenis komt vermoedelijk beter tot z’n recht door te spreken van de non-do-entity, de niet-doener-entiteit. De niet doener is jouw ware zelf! Verlicht kunnen worden houdt in dat er sprake is van een zekere vorm van verduistering. Dat wat verduisterd is dient opgehelderd te worden.

Maar wat verduistert wat? Jouw ego verduistert jouw ware zelf zoals de maan de zon kan verduisteren. Jouw ego kan alleen jouw ware zelf verduisteren omdat het van jou alle aandacht krijgt die nodig is voor het in stand houden. Jouw ego is gebaseerd op een fictieve doener entiteit die jouw ware zelf verduistert. Doordat jij voortdurend aandacht schenkt aan jouw ego blijft het bestaan. Zonder jouw aandacht zou het binnen de kortste keren vanzelf wegkwijnen, verdwijnen en zou verlichting jouw deel zijn. Zonder jouw aandacht voor jouw ego zou jij je realiseren wie je werkelijk bent.

Verlichting is niks anders dan het resultaat van bewust worden waardoor de verduistering afneemt en tenslotte verdwijnt. Verlichting is niet iets dat je kunt bereiken door middel van oefeningen of studie. Verlichting is ook niet bestemd voor hoogbegaafden of monniken. Verlichting is er voor iedereen. Jij bent verlicht alleen weet je dat niet. Verlichting is geen toestand die je verwerven kan, je bent het altijd geweest en zult het ook altijd blijven, alleen een piepklein misverstand staat het ervaren van jouw eigen verlichting in de weg. Stel jezelf de vraag: “Wat is eigenlijk mijn ego en wie ben ik?” Jouw ego is niks en toch staat dit niks jouw verlicht zijn in de weg. Enkel en alleen omdat jij voortdurend aandacht schenkt aan jouw ego ervaar jij jouw eigen verlicht zijn niet. Dat is nog eens echt zonde, nietwaar?

Doe er wat aan, wordt wakker en verlicht jouw bestaan!

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close