ZIEL

Uw naam worde geheiligd.

De ziel vormt de verbinding tussen geest en lichaam.

De ziel is programmeerbaar en verantwoordelijk voor karma.

De ziel is vergelijkbaar met een BIOS chip in onze computer.

De ziel is tijdelijk en noodzakelijk om incarneren
mogelijk te maken. Wij hebben een ziel.

Ziel is manifeste energie, is geprogrammeerd of geconditioneerd bewustzijn. De ziel is de som van persoonlijke eigenschappen of talenten. De ziel is programmeerbaar en verantwoordelijk voor karma. Wij hebben een ziel, maar zijn wij ook die ziel? Wij zijn geest, hebben een ziel en hebben een lichaam. Dat wat wij hebben is nooit dat wat wij zijn! Naast onze ziel en ons lichaam hebben we nog een heleboel dingen en zelfs onze ziel is een ding in de ware betekenis. Dingen zijn aan verandering onderhevig, zijn niet constant, niet eeuwig. Wat aan verandering onderhevig is kan nooit hetzelfde zijn als geest, bewustheid of ons ware zelf. Wij zijn in essentie bewustheid en als bewustzijn gepersonifieerd!Onze ziel is een energetische programmeerbare chip met al onze positieve en negatieve eigenschappen of talenten.

Elke keer als wij ‘ik’ denken of zeggen dan herprogrammeren wij deze chip, onze ziel. Ik wil, ik ga, ik doe en vooral ik ben bepaalt de kwaliteit van jouw ziel. Elke identificerende gedachte of handeling maakt een zondige aanpassing aan de inhoud van jouw ziel en zolang jouw ziel zondige elementen bevat ben je gehouden te reïncarneren. De geest, dat wat jij werkelijk bent, is genoodzaakt te reïncarneren wanneer jouw ziel zondige elementen bevat en zondige elementen ontstaan door identificatie met jouw lichaam, jouw handelingen en jouw waarnemingen.

Jij bent geest! Jij hebt een ziel! Jij hebt een lichaam! Wanneer jij door identificatie veronderstelt dat jij jouw lichaam of jouw fysieke waarnemingen bent dan bega jij de zonde van het foutief programmeren van jouw ziel. Deze zonde maakt reïncarnatie noodzakelijk. Jij moet dan als geest zijnde nogmaals incarneren om deze zelf begane zonde ongedaan te maken. Dat is wat men de erfzonde noemt. Jij erf zogezegd jouw eigen zonde en alleen jij kan deze zonde, deze foutieve programmering van jouw ziel weer ongedaan maken tijdens een nieuwe afdaling in de stof, een nieuwe incarnatie. Het is niet zo dat je nu vele incarnaties nodig hebt om jouw ziel te reinigen. Inzicht in de ware toedracht en juist handelen maakt het mogelijk om jouw ziel in dit leven te ontdoen van begane zonden en gereinigd huiswaarts te keren.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close