INCARNEREN

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Incarneren, in carne, in het vlees, in de stof, materialiseren, manifesteren.

Allemaal termen die betrekking hebben op jouw geest die zich
middels de ziel verbindt met het lichaam, het vlees, in carne.
Dit incarneren is een mogelijkheid voor jouw geest
om iets te ervaren dat zonder lichaam niet mogelijk is.
Jouw geest is eeuwig, onveranderlijk, onvoorwaardelijk
en alleen de illusoire stof (Samsara)
maakt veranderende ervaringen mogelijk.

Verhaaltje getiteld ‘De oorsprong van jouw reis’.

Vraag: “Wat is dat daar beneden voor een eigenaardige ster?”

Antwoord: “Oh, dat is een nieuw experiment, een nieuwe planeet genaamd aarde. Daar hebben zich mensachtige levensvormen ontwikkeld. Het is een zware stoffelijke omgeving, zwaarder dan jij ooit hebt ervaren. Er zijn daar planten, bloemen en bomen; meren, zeeën en oceanen; elfen, feeën en dieren in allerlei vormen en formaten en er leven mensen, maar geen van allen heeft daar ooit het licht van de bron ervaren.”

Vraag: “Wat zijn planten, bloemen en bomen, hoe zien meren, zeeën en oceanen er uit en wat zijn elfen, feeën, dieren en mensen? Zij dragen toch ook de adem van de bron in zich? Kunnen wij hen misschien het licht van de bron brengen?”

Antwoord: “Dat is niet zo eenvoudig. Wij zijn licht, onvoorwaardelijke liefde en Goddelijke energie. Je hebt een lichaam nodig wanneer je daarheen gaat en je zult veel vergeten. Je zult jouw oorsprong en jouw licht vergeten door te incarneren in een lichaam. Je zult jouw lichaam gaan zien als jezelf, met alle beperkingen van dat lichaam!”

Vraag: “Wat is een lichaam?”

Antwoord: “Kom, dat laten we jullie zien. Kijk maar eens in die spiegel; dat zijn lichamen, zo zien mensen op aarde eruit. In zo’n lichaam is de geest en de ziel goed beschermd maar ook goed verstopt. Zo’n lichaam is een aan plaatselijke omstandigheden aangepast soort ruimtekostuum en daarin zit je dan opgesloten omdat daar andere regels gelden dan hier. Daar geldt het recht van de sterkste en moet je jouw lichaam voeden, verzorgen en naar omstandigheden kleden. Omdat je anders bent zullen sommige mensen je vervolgen terwijl anderen je willen aanbidden. Je zal oorlog, ontbering, pijn, woede, hebzucht, hoogmoed, machtswellust en afgunst ervaren maar vooral de eenzaamheid en het onbewuste verlangen naar jouw oorsprong, jouw ware zelf.

Vraag: “Wat betekent dat allemaal? Wat is oorlog, machtswellust en afgunst? Wat betekenen die woorden die je daar uitspreekt?”

Antwoord: “Wij blijven één, maar op aarde zal je dat hoogstwaarschijnlijk vergeten. Je hebt jouw vrije wil waarmee jij bepaalt hoe je iets ervaart en waarin jij gelooft. Als jij jouw lichaam ervaart als jezelf dan creëer jij een misverstand, een soort verduistering waardoor je mij en dus ook jouw ware zelf niet meer ervaart. Dit misverstand noemen we karma en alleen jij kan dit misverstand ongedaan maken. Je zult het mij waarschijnlijk hoogst kwalijk nemen en het als onrecht ervaren dat je na deze ervaring niet gewoon terug mag, maar je moet jouw misverstand eerst zelf oplossen. Het is geen straf, het is een leerproces dat voor alle mensen geldt. Zolang jij op aarde gelooft dat jij jouw lichaam bent, ben je gebonden aan karma en aan de planeet aarde.

Geloven dat jij jouw lichaam bent is de enige zonde en veroorzaakt een eeuwig durende herhaling (karma genaamd) totdat jij gaat inzien dat jij die val zelf veroorzaakt, instant houdt en dus ook opheffen kan. De aarde is niet slecht en ook lichamen zijn onschuldig, maar het is heel verleidelijk om jouw lichaam daar aan te zien voor jouw ware zelf. Iedereen prijst jouw lichaam voortdurend voor de geleverde prestaties en je moet wel heel sterk in jouw schoenen staan wil je dan niet gaan geloven dat jij jouw lichaam bent.”

Vraag: “Is dat niet een beetje overdreven? Het ziet er daar zo gemoedelijk uit. Ik kan me niet voorstellen dat je daar niet gewoon een keer kan gaan kijken en zien hoe een mens het leven ervaart en dan gewoon weer hier terugkeren.”

Antwoord: “Ik geloof dat je niet goed begrepen hebt hoe klein de kans is om niet in de fout te gaan en hoe gemakkelijk het is om door karma langdurig gebonden te raken aan de wetmatigheden van de aarde en een lichaam.”

Vraag: “Maar ik wil toch alleen maar even gaan kijken hoe het op aarde is en hoe mensen zich gedragen. Dat kan toch geen kwaad? Ik ben binnen de kortste keren weer terug, je zult het zien!”

Antwoord: “Vooruit dan maar, ik heb je gewaarschuwd maar als je het echt wilt ervaren zal ik je niet tegenhouden. Je kunt het alleen ervaren in een mensenlichaam en je mag altijd naar huis terugkeren!”

Zo begon jouw reis op aarde zonder karma, zonder zonde. Incarneren, in carne, in het vlees, in de stof, materialiseren, manifesteren. Allemaal termen die betrekking hebben op de geest die zich middels de ziel verbindt met het lichaam, het vlees, in carne. Dit incarneren is een mogelijkheid voor de geest om iets te ervaren dat zonder lichaam niet mogelijk is. De geest is eeuwig en onveranderlijk en alleen de illusoire stof (Samsara) maakt veranderende ervaringen mogelijk. Deze ervaringen zijn niet het probleem, het probleem is de mogelijke identificatie met deze ervaringen, met Samsara. Dat is wat zonde wordt genoemd en wat herhaling noodzakelijk maakt. Er is geen vuiltje aan de lucht wanneer de geest incarneert en, zonder zich daarmee te identificeren, door middel van het lichaam ervaringen opdoet.

Het is helaas maar al te verleidelijk en tevens algemeen gebruikelijk om binnen de kortste keren te roepen: “Ik ben……, ik ga……., ik doe……. enz. enz.” Deze ‘ik’ creëert een niet bestaande doener, het herhalen creëert karma en karma kan alleen ongedaan worden tijdens incarnatie of na reïncarnatie! Het incarneren verschaft ons als geest, als bewustheid de mogelijkheid om te ervaren en wanneer wij niet in de verleidingen van ego vorming verstrikt raken is het hebben van een lichaam de excellente mogelijkheid. Laat je niet kisten, laat je niet wijsmaken dat jouw zonden je door derden vergeven kunnen worden. Alleen jij bent in staat om jouw ziel te reinigen en alleen jij bent in staat om jouw zonden in dit leven te vergeven en te vergeten. Niet alleen jouw zonden maar tevens de jouw aangedane zonden kan je teniet doen door nu wakker te worden en te beseffen wat jij bent en wat jij hebt.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close