Waarnemen

Je bent niet wat je denkt,
je bent wat je denkt!

God, de onvoorwaardelijke bron waaruit al het voorwaardelijke (dingen) voortkomt en na gedane ervaring weer terugkeert, verlangde ernaar zichzelf te ervaren en schiep bewustzijn (geest), energie (ziel) en de vier elementen (lichaam).


Als geconditioneerd bewustzijn, als intermediair schiep God energie.
Als geconditioneerde energie schiep God de vier elementen.


Uit de vier elementen schiep God hemel en aarde, mineralen, planten en dieren. Tenslotte schiep God, uit de drie primaire bewustzijnstoestanden en de vier elementen, de mens naar beeld en gelijkenis. God plaatste de energie in het midden, noemde het de ziel en zag dat het goed was.

Ook de mens kent, met dank aan de vrije wil, het verlangen zichzelf te ervaren en de mogelijkheid zich te identificeren. Aan dit identificeren danken wij ons ego en onze menselijke problematiek. De website karavanserais.com is bedoeld om inzicht te verschaffen in het ontstaan, herkennen en oplossen van dat wat onze terugkeer naar de bron belemmert. Mens ken uw ware zelf!

Met een smartphone kan je visueel, auditief en schriftelijk communiceren.
In de toekomst kan jouw smartphone waarschijnlijk ook proeven, ruiken en voelen. Tenslotte is een smartphone geschapen naar ons beeld en gelijkenis.
Maar stel je nu eens voor dat jouw smartphone denkt: “Wauw, nu heb ik mooi plaatje geschoten of ik heb gisteren werkelijk een goed gesprek gehad of in die mail van vorige week heb ik ze toch mooi een poepje laten ruiken.” Jouw smartphone zou daarmee blijk geven over kunstmatige intelligentie te beschikken en dat is nou precies wat jij zelf gedaan hebt.

Jij bent als mens geboren en hebt jouw ware zelf, rond jouw derde levensjaar, geprivatiseerd en jezelf daardoor tot bio smartphone, tot ego gedegradeerd.
Jij bent een mens, die zichzelf verlaagd heeft tot bio robot. Geen bio robot voor energie, zoals in “The Matrix”, maar een bio robot voor bewustzijn!
Zelfrealisatie, is het moment waarop jij beseft dat dit voor jou en voor vrijwel ieder mens geldt. Geen paniek, je bent en blijft het waarnemen van jouw leven, alleen heb je er destijds een waanbeeld tussen gefrummeld.

Als bio robot, als ego hoef je ook niet plotseling van alles te gaan doen. Zelfrealisatie of “het volle besef van jouw bewustzijnstoestand”, en Gods gratie doen de rest. Een paar tips: “Ego’s hebben een mening, herkennen zichzelf in de spiegel en zijn aan voortdurende verandering onderhevig.” Wordt weer menselijk en zondigt niet weer!

Het onvoorwaardelijke neemt voorwaardelijkheid waar.

De mens kan weken zonder aarde (voedsel), dagen zonder water, minuten zonder lucht maar geen seconde zonder vuur (waarnemen). Van deze vier elementen is het vuur dermate essentieel dat we er niet buiten kunnen, bewust of onbewust. Bewustzijn is de basis van elke creatie, zonder waarnemen kan niets bestaan. Jullie kennen ongetwijfeld de geschiedenis van Prometheus die uit mededogen de mens het gebruik van het vuur schonk. Niet het vuur voor de barbecue of hoogovens, nee het vuur van het verstand en de vrije wil. Prometheus moest daarvoor behoorlijk boeten want hij werd geketend aan de stof en een adelaar vrat elke dag zijn lever die ‘s nachts weer aangroeide. Het lot van Prometheus beschrijft daarmee het proces van reïncarnatie.

Waarnemen ontstaat door aandacht gericht bewustzijn.

Dankzij het vuur van het waarnemen bestaat alles maar dat vuur is geen ding, het is het waarnemen van dingen. Pierre Tailhard de Chardin (1881-1955) verwoordde het als volgt: “Daags, nadat het ons gelukt is om de wind, de golven, de getijden en de zwaartekracht te beheersen, zullen we de energieën van liefde aan ons ondergeschikt maken en dan zal de mens voor de tweede maal in zijn geschiedenis het vuur ontdekt hebben.”
Het kosmische vuur van bewustzijn waardoor waarnemen mogelijk wordt. Zonder het onvoorwaardelijke vuur van bewustzijn kan geen ding bestaan maar dingen zijn aan verandering onderhevig, zijn altijd voorwaardelijk.

Wij zijn waarnemen, wij nemen ons zelf en onze omgeving voortdurend waar.

Als je dit leest dan neem je ‘jezelf” al lezende waar terwijl je gelijkertijd het lezen en hetgeen gelezen wordt waarneemt. Je neemt als het ware allerlei dingen waar waaronder ‘jezelf’ al lezende en de inhoud van het gelezene.
Er wordt om zo te zeggen gelezen maar er is in werkelijkheid geen lezer, er is alleen maar het waarnemen van lezen door middel van een daarvoor uiterst geschikt apparaat, jouw lichaam.

Avalokiteshvara Bodhisattva zag tijdens het praktiseren van de Prajna Paramita
de vijf skandhas leeg transcenderen van al het lijden en moeilijkheden.

  1. De vorm is leeg en daarom zijn er geen moeilijkheden om te onderscheiden.
  2. Het voelen is leeg en daarom is er geen gevoel.
  3. Het denken is leeg en daarom is er geen weten.
  4. De wil is leeg en daarom is er geen doen.
  5. Het bewustzijn is leeg en daarom is er geen ontwaking.

Zonder vorm is er geen leegheid en zonder leegheid is er geen vorm. Vorm is dan leegheid en leegheid is dan vorm. Het gevoel, het denken, de wil en het bewustzijn zijn ook zo. Saripitra, al deze Dharma’s zijn fenomenen. Niet creërend, niet vernietigend, niet verontreinigend, niet puur wordend, niet groeiend, niet verminderend. Deze lege Dharma’s zijn zonder verleden, zonder toekomst, zonder aanwezigheid.

Daarom is er leegheid,
geen vorm, geen gevoel, denken, wil, bewustzijn,
geen ogen, oren, tong, neus, lichaam, geweten,
geen zien, horen, proeven, ruiken, voelen, gedachten,
geen wereld om te observeren, geen wereld om waar te nemen,
geen onwetendheid en ook geen einde aan onwetendheid.
Geen ouderdom en dood en geen einde aan ouderdom en dood,
geen lijden, smachten, vernietiging, weg of pad,
geen wijsheid en geen verwezenlijking.

Daarom kan niets verrijzen dat haalbaar is. De Bodhisattva vertrouwt op de Prajna Paramita. Daarom is het geweten zonder obstructies. Geen obstructies en daarom ook geen angst, twijfel. Tot ver buiten misleid denken, lijden en moeilijkheden. Ultieme Nirwana!

Alle oude, huidige en toekomstige Boeddha’s vertrouwen op de Prajna Paramita. Daarom kunnen ze de hoogste verlichting bereiken. Daarom moet men weten dat de Prajna Paramita een grote verlichte dharani is, de hoogste dharani is, de ongeëvenaarde dharani is en verdrijver van al het lijden. Dit is waar en echt en niet vals.

Zegt daarom de Prajna Paramita dharani mantra:

“GATE, GATE, PARA GATE, PARASAM GATE, BODHI SVAHA”

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close