REÏNCARNEREN

maar verlos ons van de boze.

Reïncarneren is geen straf.

Reïncarneren is het gevolg van een misverstand.

Mis-verstand ofwel ons verstand heeft het mis verstaan, ons verstand heeft het verkeerd begrepen. Incarneren maakt het mogelijk om in de wereld van Samsara ervaringen op te doen die anders onmogelijk zijn. Ongeacht de opgedane ervaringen is er slechts de noodzaak tot herhaling, tot reïncarnatie wanneer er sprake is van identificatie. Identificatie met de interpretatie van de ervaringen. Zonder identificatie geen ego, zonder identificatie geen doener en zonder identificatie geen reïncarnatie.

Adam en Eva zijn verdreven uit het paradijs. Dat is niet uit wraak voor hun eigengereidheid, dat is om hen te beschermen. Het eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad is niks anders dan de identificatie met het voertuig. Nadat Lucifer het voorgedaan had dacht Eva dat ze het wel zelf kon en dat ze niet meer afhankelijk wilde zijn. Eva en Adam creëerden daarmee een ego en om te voorkomen dat ze vervolgens van de vruchten van de boom des levens zouden eten werd hen de toegang tot het paradijs ontzegd. Stel je voor dat je met jouw zonden, jouw ego, jouw verkeerd geprogrammeerde ziel eeuwig zou moeten leven.

Dat is je reinste Tantaluskwelling en reïncarnatie is de eenvoudigste oplossing voor dit probleem. Tijdens een beperkte periode krijg je steeds weer de kans op herstel. Jouw leven is een voortdurende herhaling onder wisselende omstandigheden waarbij jij telkens weer de kans krijgt om gemaakte fouten te herstellen.
Jouw geloofszekerheid maakt van een waanbeeld werkelijkheid en deze zelfgecreëerde werkelijkheid dien je ook zelf ongedaan te maken
door zelfrealisatie, wakker worden of verlichting.

Toen jij omstreeks jouw derde levensjaar begon jezelf met ik te ondertitelen, heb jij jezelf uit het paradijs verdreven en je mag pas weer terug als jij jouw waanbeeld ontkracht. Reïncarnatie geeft jou de mogelijkheid om er net zolang over te doen als het jou uitkomt. Maar als jij vandaag wakker wordt en je realiseert wie of wat jij werkelijk bent, dan kan je de aandacht gaan verleggen en zonder derden jouw ziel reinigen van jouw zonden, jouw waan.

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close