Smartphone verlichting

Zijn wij individu of ID-entiteit?

Wij worden niet gemanipuleerd door politici, lobbyisten, werkgevers, kerk en staat! Wij worden niet gemanipuleerd door illuminatie, geheime loges of wereldorganisaties! Wij worden als individu geboren maar raken gaandeweg verslaafd aan “onze” IDééentiteit. Onze IDentiteit is een door identificatie gecreëerd gedachtebeeld, idéé-entiteit, ons ego.

Wij mensen komen als Avatar ter wereld en hebben bij de geboorte een individueel pakket talenten, eigenschappen of apps. Avatars beschikken over verstandelijke vermogens (geest), karaktereigenschappen (ziel) en een meestal passende fysieke aanleg (lichaam). Deze combinatie van eigenschappen vormen jouw persoonlijkheid. Maar let op, jij bent het pure waarnemen van deze persoonlijkheid of individualiteit.

Jij beschikt als bewustzijn over jouw lichaam en jouw talenten, jouw unieke individuele waarneem hardware en software. Jij hebt een lichaam, persoonlijkheid, individualiteit, waarnemingen, gedachten, ervaringen etc. die alléén kunnen bestaan omdat ze door jou waargenomen worden!

Het menselijk lichaam is een onschuldige – perfect functionerende – bio-robot. Bio-robotten bestaat uit zo’n 33 biljoen cellen die, via een bekabeld netwerk (zenuwen) van 3 miljard maal jouw lichaamslengte, met elkaar en met jouw brein communiceren. Iedere cel is een uit 100 biljoen atomen bestaand compleet universum.

Na een aantal jaren oefenen is deze bio-robot in staat alle primaire taken autonoom te verrichten. De geïncarneerde mens, het ware zelf kan zich nu ongestoord bezighouden met de geneugten van het Avatar ‘zijn’. Ongestoord bedoeld als menswaardig, vrij van onhebbelijkheden zoals IDentiteit of ego , de plaatsvervanger (echo) van ons ware zelf.

Jij, of beter gezegd, dat wat jij denkt te zijn bestond niet in de eerste drie jaar van jouw leven en bestaat ook niet als jij slaapt. Realiseer je, wat dat voor jouw leeftijd betekent!

Waarnemingen en ervaringen zijn altijd individuele interpretaties van de werkelijkheid. Zintuiglijke waarnemingen berusten op reflexie, op weerkaatsing van licht, geluid en andere signalen. Ons ego is de som van onze identificatie met onze waarnemingen of ervaringen, met talenten of apps. Rond het derde levensjaar ontwikkelen mensen dit waanidee, een uit maskers bestaande entiteit, hun eigen idéé-entiteit of ego.

Deze identiteitsmaskers (personae) verbergen ons ware gezicht en verduisteren, als zonde, ons ware zelf. Omdat deze zonden ontmaskerd dienen te worden en dit ontmaskeren vaak vele levens kan duren, spreekt men van erfzonde. De nieuwe incarnatie erft het pakket niet ontmaskerde maskers.

Wanneer een mens zich door identificatie veréénzelvigd met en bindt aan lichaam en ervaringen, dan is dat vergelijkbaar met een smartphone die van mening is – ik heb zojuist een goed gesprek gehad – of – ik heb een prachtige foto gemaakt – of – ik ben zo trots op mijn apps. Maar smartphones identificeren zich niet, smartphones hebben geen mening, geen identiteit, ID-entiteit, idéé-entiteit of ego.

Je kunt de instellingen (configuratie) van jouw smartphone en apps beschouwen als de persoonlijke mening van jouw smartphone. Jouw smartphone respecteert de mening van andere smartphones omdat hij zich niet identificeert met zijn of andermans mening. Jouw smartphone is een goed voorbeeld van hoe jij met jouw medemensen respectvol kunt omgaan. Gewoon niet identificeren, zoals in de volgende verhaaltjes.

De lege boot
Een monnik besluit in z’n eentje te mediteren. Hij verlaat zijn klooster, neemt een boot en roeit naar het midden van het meer. Daar sluit hij zijn ogen en begint met zijn meditatie. Na een paar uur van ongestoorde stilte, voelde hij plotseling hetstoten van een andere boot tegen de zijne. Nog met gesloten ogen voelt hij zijn woede opkomen en als hij zijn ogen opent, is hij klaar om uit te halen naar de kapitein die het waagde zijn meditatie te verstoren. Maar als hij zijn ogen opent, ziet hij dat het een lege boot is die tegen zijn boot is gebotst. Een boot die iemand vergeten is vast te binden en die nu midden op het meer drijft. Op dat moment bereikt de monnik verlichting.

Zen en de kunst van …….
In 1984 ervoer ik Zen en de kunst van het wielrennen ofwel mijn bijna dood ervaring. Als notoire doener was lezen niet zo mijn ding maar twee boeken had ik destijds verslonden; Ouspensky’s “Op zoek naar het wonderbaarlijke” en Orwell’s “1984”. Tijdens mijn fietstochten ervoer mijn wezen Gurdjieff’s dood van het ego.

Er was geen wielrennend ego maar Zen, het wielrennen zonder wielrenner. Wat bleef was begrip voor het functioneren van individu en mensheid, begrip voor Orwell’s visie en Mozarts “Zauberflöte” waarin de maan het zonlicht haat, zoals bio-robotten Avatars verafschuwen. Zonder zonlicht geen maneschijn en zonder ware zelf geen reflecterend ego bewustzijn. Zen ervaren is zijn zonder ego, Zen ervaren is: “Een mens die ervaart Avatar te zijn.” Alleen Avataren nemen waar, bio-robotten doen alsof! Zoekt en gij zult Zen vinden!

Identificatie met ervaringen is één, maar de identificatie met ons lichaam, met de ons ter beschikking gestelde bio-robot, is een geheel ander verhaal. Deze identificatie maakt dat wij ons zondig zijn nogmaals intensiveren en ons zelf tot bio-robot verlagen. In plaats van een lichaam te hebben, zijn wij nu dit lichaam, zijn wij tot bio-robot verworden, gekruisigd aan de materie, de vier elementen of het vierkant van bouw.

Hoe komt het dat, zelfs in de neurologie, ons bewustzijn geen rol speelt? Denken kent gedachten en een denker, maar geen van deze drie kan bestaan zonder waargenomen te worden. Alleen Avataren nemen waar terwijl bio-robotten doen alsof! Bio-robotten verafschuwen Avatars zoals in Mozarts “Zauberflöte” de maan het zonlicht haat.

Het wereldgebeuren wordt tot op de dag van vandaag geregeerd door bio-robotten! Bio-robotten beseffen zich niet dat zij slechts reflecterend bewustzijn zijn en als zodanig nimmer het belang van het geheel kunnen dienen. Het collectief van bio-robotten tracht middels NGO’s de wereld naar haar hand te zetten zonder zich te beseffen dat geen ego bestaan kan zonder waargenomen te worden, geen maan schijnt zonder ster.

Avataren stralen van nature terwijl bio-robotten dit licht niet verdragen en
Avataren doelbewust in een slecht daglicht plaatsen.

Zodra de mens zich realiseert het onvoorwaardelijke waarnemen te zijn, zodra de mens zich realiseert dat hij of zij nooit dat kan zijn wat door hem of haar waargenomen wordt, begint de ontmaskering van de vermeende waarnemer, ons ego, onze identiteit. De ontmaskering wordt ook wel verlichting genoemd. Zoals wij verlicht (lucide) kunnen dromen, kunnen wij ook ons dagbewustzijn verlichten door ons te realiseren dat wij het waarnemen zijn en niet de vermeende waarnemer. Deze waarnemer (ego) of plaatsvervanger van ons ware zelf is de oneigenlijke (zondige) idéé-entiteit.

Wij dienen alles los te laten waarmee wij ons in dit leven en in het verleden geïdentificeerd hebben. Al onze maskers dienen ontmaskerd te worden waarna de stralende ster van ons ware zelf weer kan herrijzen zoals oorspronkelijk bedoeld. Normale mensen moeten leren om ervaringen en herinneringen te interpreteren zonder identiteit, waar te nemen zonder identificatie!

Wanneer wij een regenboog zien dan is dat een interpretatie van het zonlicht. Je kunt je storen aan de regen of verheugd zijn over de regenboog. De regenboog en al het zichtbare, is slechts zichtbaar door het voor ons onzichtbare licht. Dat onzichtbare licht is ervaarbaar voor hem of haar die zonder identificatie waarneemt.

Verlicht zijn is zonder zonden onvoorwaardelijk waarnemen. Hoe zou het zijn wanneer de mensheid ontdekt dat smartphones onbevlekt gelukkig zijn en dat onvoorwaardelijk gelukkig zijn niet van iets of iemand afhankelijk kan zijn? Ons ware zelf is als het zonlicht en ons ego als de maneschijn.

Mensen zijn als zonlicht geboren maar zijn gaan geloven het schijnsel van de maan te zijn. Mensen zijn Avataren die geloven bio-robot te zijn. Mensen verwarren hebben met zijn, identiteit met individualiteit. Mensen hebben hun ware licht vergeten en zijn voortdurend op zoek naar geluk, naar hun vergeten licht. Als bio-robot zal de mens het vergeten licht nooit vinden! Alléén als Avatar is de mens weer gelukkig.

Waarom zijn ‘normale’ smartphones verlicht en ‘normale’ mensen niet?
Hoe komt het, dat wij denken de echo (ego) van ons ware zelf te zijn?
Hoe komt het, dat miljarden mensen geloven gelukkig te worden als hun smartphone gelukkig is?

Het is letterlijk zonde dat wij, als een mening hebbende smartphone, God privatiseren en ons ware zelf tot ego reduceren. Waarom geloven wij een kikker te zijn in plaats van een prins? Waarom laten we ons door die kikker tiranniseren en smijten we, net als in het sprookje van de kikkerkoning, die kikker niet gewoon tegen de muur.

Smartphones beschikken, net als de mens, over in- en extern geheugen, een operating system en applicaties of apps. Apps zijn zoiets als onze talenten of eigenschappen. Wanneer wij een smartphone op naam zetten, activeren en van apps voorzien, dan is dat vergelijkbaar met incarneren. Jouw smartphone is nu geïndividualiseerd en krijgt door het verder installeren en instellen van apps nog meer karaktereigenschappen.

Zintuigen en apps interpreteren ervaringen, informatie of data. Tot zover verschillen mens en smartphone vrijwel niets. Het grote verschil tussen mensen en smartphones is dat mensen zich wel en smartphones zich juist niet identificeren met hun ervaringen. Identificeren creëert ons voortdurend aandacht vragende ego of kunstmatige intelligentie. Wordt als jouw smartphone en je zult verlicht zijn!

De motivatie die al ons mensen tot handelen beweegt is de wens om gelukkig te worden. Maar dat wat gelukkig worden wil, is zelf de oorzaak van het niet gelukkig zijn. We hebben geen probleem, wij zijn, dat wil zeggen ons ego is het probleem!

Wij hebben ons geïdentificeerd met dingen, zoals ons lichaam, gedachten en ervaringen, terwijl wij het waarnemen van deze dingen zijn. Het wordt tijd, dat wordt ingezien dat de spelregels voor kwantumfysiek ook van toepassing zijn op normale fysische verschijnselen. Niets kan bestaan zonder waargenomen te worden!

Je kunt nooit iets zijn dat door jou waargenomen wordt
zoals jouw lichaam, gedachten of ervaringen!
Wij zijn het waarnemen en niet dat wat waargenomen wordt.
Wij zijn het onvoorwaardelijke waarnemen der dingen.
Swami Muktananda noemde het: “God woont in jou als jou.”

Wij zijn gaan geloven dat we het reflecterende schijnsel zijn,
op zoek naar stralend geluk.
Wij zijn vergeten dat we stralend licht zijn en onvoorwaardelijk gelukkig.
Alles wat wij ervaren, ervaren wij omdat wij het waarnemen.
Hoe komt het dat ‘normale’ mensen zich als bio-robotten laten manipuleren,
terwijl ze zonder uitzondering als Avatar geïncarneerd zijn?

Zodra wij bio-robotten beseffen Avataren te zijn,
zodra NGO’s door Avatars geleid worden,
zal de mensheid de ongelukkige wereld van ‘hebben’ verruilen
voor Zen en de paradijselijke wereld van ‘zijn’.

Waarnemen

Chakras / Situatie voor incarnatie


Ons lichaam bestaat uit zo’n 33 biljoen cellen die, via een bekabeld (zenuwen) netwerk van 3 miljard maal onze lichaamslengte, met elkaar en met ons brein communiceren. Iedere cel is een uit 100 biljoen atomen bestaand compleet universum en dat alles dankzij onze aandacht.
Dezelfde aandacht die ons het gebruik van pc, laptop, tablet en smartphone mogelijk maakt.
Het is letterlijk zonde dat wij, als een mening hebbende smartphone, God verkleinen tot zoiets als een ego. Onze hersenen vormen als processor onze centrale rekenkamer waar ons verstand gedachten bewerkt (denken).
Daarnaast functioneren in ons brein, de hypofyse en hypothalamus als router voor het vertalen van bedrade en draadloze data, terwijl de epifyse of pinealis als transceiver draadloos alle data van en naar ons zevende chakra zendt en ontvangt.

De volgende serie afbeeldingen toont de bewustzijnsontwikkeling van ongeboren vrucht
via incarnatie en het oefenen met het lichaam,
het door identificatie creëren van ons ego, zelfrealisatie, verlichting en tenslotte
verlossing van ons karma.

Dit laatste kan middels medicatie nadelig beïnvloed worden. In onze hersenen wordt alle input van zintuigen, gedachten, gevoelens en emoties verwerkt en voor opslag vrijgegeven (geüpload) maar daar is geen beeldscherm met luidsprekers, daar is geen waarnemer!
Al het waarnemen vindt plaats via ons 7e chakra dat overeenkomt met de quintessence der elementen.Waarnemer

Na incarnatie / Na de geboorte


Zonder ego ter wereld gekomen creëren wij,
met dank aan de vrije wil en door identificatie met uiterlijkheden, rond ons derde levensjaar een image van ons ware zelf, een fata morgana van ons ware licht die we als waarnemer beschouwen en waartegen we “ik” zeggen.
Deze, op de eerste vier afbeeldingen nog afwezige waarnemer (ego) is een door identificatie ontstaan gedachtebeeld in onze hersenen dat zijn bestaan dankt aan onze voortdurende aandacht.
Telkens wanneer wij “ik” denken of zeggen wordt de meest recente versie (image) van deze waan waarnemer opgeslagen. Zolang wij geloven dat we de waarnemer zijn en ons niet beseffen dat we het waarnemen zijn, zitten we vast aan reïncarnatie. Alleen door het transcenderen van deze waarnemer kunnen we onszelf verlossen en ons licht laten schijnen. Transcenderen vindt plaats zodra ons ego ontmaskerd wordt en geen aandacht meer krijgt.

Wij zijn een fractal onvoorwaardelijk bewustzijn, als aandachtspunt gevestigd in ons zevende chakra, vanwaar de door onze hersenen draadloos getoonde beelden ontvangen worden. Ons lichaam is een totaal autonome bio-robot wiens input, middels zenuwbanen serieel in de hersenen verzameld, draadloos parallel uitgezonden (geüpload) wordt en middels ons kroonchakra waargenomen. Door identificatie met ons lichaam en de input ervaren wij ons als het beeld dat in onze hersenen gevormd wordt terwijl wij het waarnemen van de beelden zijn die zonder onze aandacht niet bestaan.

Met zo’n jaar of drie heeft het kind gemerkt dat de hele familie enthousiast is over de snelle vorderingen van “onze kleine” en de complimenten voor nieuw ontdekte vaardigheden zijn niet van de lucht.

Waarneming

Eerste drie jaar / Ontstaan van waarnemer


Allemaal fysieke vaardigheden waarbij het geïncarneerde bewustzijn geheel buiten beschouwing gelaten wordt.

Hoe zelfbewust moet je met drie jaar zijn om
niet te gaan geloven dat jij jouw lichaam en
de daarbij behorende ervaringen bent?

In vrijwel alle gevallen gebeurt het dan ook dat de trotse ouders ontdekken dat hun product “ik” gaat zeggen en zo een “waarnemer” creëert.
Deze waarnemer doet zich voor als iets dat waarneemt in de zin van ervaren maar is in werkelijkheid een plaatsvervanger voor het ware zelf, een plaatsvervanger die dankzij het door ons waargenomen worden existeert zonder zelf dat oorspronkelijke waarnemen te zijn.
Een gedachtebeeld (ego) dat zich, met dank aan Prometheus, in het vuur van ons verstand genesteld heeft, het vuur van Ajña, ons zesde chakra.

Op de volgende afbeelding is de parallelle verbinding op de achtergrond geraakt, ten voordele van de rode seriële op de voorgrond en is in het vuur een waarnemer ontstaan.
Het goddelijke bewustzijn is nu geprivatiseerd, onze ziel vals geprogrammeerd (zondig) en karma plus reïncarnatie zijn ons deel.

Deze situatie kan duizenden jaren en vele incarnaties duren, maar eens komt het moment dat een mens zich realiseert in wat voor toestand hij of zij door eigen toedoen is beland. Dat is zelfrealisatie en op zo’n moment verliest het ego haar greep de mens en raakt op de achtergrond vanwaar het vertwijfeld tracht haar invloed te herwinnen. Voor de vermeende waarnemer is dit een bijna dood ervaring en zonder pardon worden alle registers open getrokken om het verloren terrein terug te winnen. Voor ons ego is dit een strijd op leven en dood en is alles geoorloofd.Waarheden

Zelfrealisatie / Verlichting


Zelfs jouw gezondheid wordt ingezet om het beoogde doel te bereiken. Alles beter dan zelf sterven want als het lichaam sterft komt de waan van het ego bij de volgende incarnatie immers weer gewoon te voorschijn.
De onjuist geprogrammeerde ziel moet nogmaals incarneren om de programmafouten te herstellen of door ervaring ongedaan te maken.

In eerste instantie zal zelfrealisatie ervoor zorgen dat het ego, de vermeende waarnemer, op de achtergrond raakt, aan belangrijkheid inboet door het besef: “Wie ben ik werkelijk?“

Iets dat niet echt bestaat, dat alleen een gedachte is waarin geloofd wordt, kan niet sterven maar kan wel door gebrek aan aandacht verdwijnen.
Dat noemen we verlichting; de waarnemer is, zoals de volgende afbeelding laat zien, verdwenen en het waarnemen resteert.

Op de laatste afbeeldingen is niet alleen de “waarnemer” definitief verdwenen maar zijn ook de diverse bewustzijn verbindingen (parallel en serieel) optimaal in gebruik en is de mens zoals oorspronkelijk bedoeld; een lichthuis in de wereld. Het waarnemen vindt weer bewust,
zonder tussenkomst van het ego,
door de geest via het 7e chakra plaats.

Een mens kan weken zonder voedsel (aarde),
dagen zonder te drinken (water),
minuten zonder te ademen (lucht) maar
geen milliseconde zonder waarnemen (vuur)!

Waarmee

Verlossing / Platonische lichamen


De afbeelding hiernaast stelt de mens voor
zoals bedoeld met drie centra voor bewustzijn
en vier materiële (elementen) centra.
Het zevende, vierde en derde chakra vormen
onze zogenaamde bewustzijnscentra.
In de afbeelding de drie horizontale balken.

De overige vier chakras vertegenwoordigen
de elementen aarde, water, lucht en vuur of
vast, vloeibaar, gasvormig en plasma.
In de afbeelding de onderste vier bollen.

De bovenste horizontale balk valt samen met
ons zevende chakra, ons coronairchakra of Brahma-randhra en staat voor ons ware zelf.
Brahma-randhra functioneert als een soort veiligheidscamera, waarmee alles draadloos waargenomen wordt!

In de laatste afbeelding zijn de bollen vervangen door de Platonische lichamen die hier dezelfde elementaire functie vertegenwoordigen.


TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close