KARMA

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Karma is de wet van oorzaak en gevolg en wij zijn het zelf die karma veroorzaken door onze identificatie met Samsara. Wij creëren karma door vrijwillige onbewuste aanpassingen aan onze ziel en moeten deze zelfgecreëerde zonden ook weer zelf ongedaan maken. Wij kunnen niemand verantwoordelijk maken voor deze wetmatigheden en zullen nu of in een toekomstig leven (waarvan de omstandigheden onbekend zijn) aan de slag moeten, wakker moeten worden of ons zelf moeten realiseren.

Ieder mens is verlicht en wordt verduisterd door het doener misverstand en een zelf gecreëerd gedachtebeeld, image of ego. Wij verkeren ten onrechte in de veronderstelling dat wij de handelende persoon zijn in plaats van de ervarende onvoorwaardelijke intelligentie die wij werkelijk zijn. Lucifer ging als eerste in de fout door te veronderstellen dat hij het zelf beter zou doen. Eva veronderstelde dat ze het wel zelf kon en werd, om te voorkomen dat ze daarin eeuwig zou blijven hangen, uit het paradijs gezet. Vrijwel ieder mens herhaalt dit proces door, doelend op het lichaam en voorbijgaand aan de essentie, omstreeks het derde levensjaar ik te gaan zeggen tegen alles wat betrekking heeft op fysieke ervaringen.

Onze zintuigen reflecteren selectief informatie en met deze informatie identificeren we ons. De som van het hieruit ontstane beeld is ons zelfbeeld, image of ego. Het zelfbeeld is een gedachtebeeld dat bestaat uit geïdentificeerde uiterst selectieve informatie en wordt door voortdurende aandacht in onze ziel geprogrammeerd. Telkens wanneer wij ik zeggen programmeren wij onze ziel met nieuwe informatie.

De waan van de doener en het waanbeeld van ons zelf veroorzaken lijden en karma! Onze enige zonde is het misverstand van de doener! Wij zijn de observeerder en niet de handelende. Zolang wij ons zelf zien als handelend begaan wij de erfzonde, programmeren onze ziel daarmee en moeten reïncarneren totdat we inzien dat de vermeende doener een waanbeeld is en als waanbeeld losgelaten dient te worden.

Karma is de wet van oorzaak en gevolg en wij zijn het zelf die karma veroorzaken door onze identificatie met Samsara. Wij creëren karma door vrijwillige onbewuste aanpassingen aan onze ziel en moeten deze zelfgecreëerde zonden ook weer zelf ongedaan maken. Wij kunnen niemand verantwoordelijk maken voor deze wetmatigheden en zullen nu of in een toekomstig leven (waarvan de omstandigheden onbekend zijn) aan de slag moeten, wakker moeten worden en ons ware zelf moeten realiseren.

Mensen zijn karakters in Brahma’s droom, de droom genaamd Samsara.
Mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis en hebben hun eigen vermogen tot dromen. Een privé droom, helaas gebaseerd op interpretatie van individuele zintuiglijke informatie. Onterechte identificatie met deze persoonlijke droom creëert een virtueel ik of ego en karma. Wakker worden uit deze persoonsgebonden droom
is de enige weg naar vrijheid!

TERUG NAAR BOVEN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close