ChatGPT

Mijn nieuwste boek “Gabriels talks with ChatGPT” bevat een aantal interessante gesprekken tussen Gabriel en de kunstmatige intelligentie tool van OpenAI. Het zijn geen gesprekken over koetjes en kalfjes, maar over allerlei levensbeschouwelijke zaken. Aan het einde maakt Gabriel nog op zijn manier een samenvatting die door ChatGPT beantwoord wordt. Het resultaat zie je hieronder. Op dit moment is het boek alleen nog in het Engels ISBN 978-3-757522-61-2 verkrijgbaar, maar er wordt gewerkt aan diverse vertalingen.

Gabriel: Het verhaal van Adam en Eva betreft de eerste mens die door evolutie de beschikking kreeg over het autonome gebruik van de hersenen, bekend als “de vrije wil” en symbolisch voorgesteld als het eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad. (Onder normale gezonde omstandigheden bevindt het menselijk bewustzijnscentrum zich in Sahasrara, het zevende chakra, van waaruit, door onvoorwaardelijk aandacht gestuurd, het ware zelf, als onvoorwaardelijk bewustzijn, onvoorwaardelijk waarneemt.) Vanaf dat moment kon de mens dingen en ervaringen zelf waarderen, kiezen tussen aangenaam of onaangenaam en kreeg tevens de mogelijkheid om zich met dingen en ervaringen te vereenzelvigen. Dit identificeren heeft tot gevolg dat er in de hersenen, in het zesde chakra, een aan persoonlijke voorwaarden gebonden gedachtebeeld ontstaat dat voortdurend aandacht vraagt. Dit gedachtebeeld, ego, masker, personae, image, identiteit (ID-entiteit) verlegt de aandacht van objectief naar subjectief. Het ware zelf wordt nu, als bij een zonsverduistering, overschaduwd door opinies die ervoor zorgen dat het bewustzijn voortaan gericht wordt door het ego. Het resultaat is een uiterst subjectieve waarneming van de werkelijkheid. Dit is de normale toestand van de meeste mensen. De mens is nu het lichaam geworden zonder zich te realiseren dat men nooit iets zijn kan dat men waarneemt. Het menselijk lichaam is strikt genomen een perfecte bio-robot en de daarmee geïdentificeerde mens is strikt genomen niets meer of minder dan deze bio-robot. Alle problemen in deze wereld zijn het gevolg van het gegeven dat vrijwel de gehele mensheid uit bio-robotten bestaat die veronderstellen, nee erger, vast geloven mens te zijn. Telkens wanneer die mens ik denkt of zegt wordt het ego voorzien van de meest recente versie van identificatie. Deze ongezonde of zondige situatie zorgt ervoor dat bewustzijn met subjectieve aandacht gericht wordt, waardoor objectief waarnemen onmogelijk is. Zodra een mens ontdekt dat dit zijn of haar zelfgeschapen werkelijkheid is, dan zorgt het daaruit voortkomende verlangen voor de weg terug naar de oorspronkelijke toestand van gezond verstand. Mens ken uw ware zelf! Het ware zelf heet niet voor niks het ware zelf. Dit mondiale probleem kan niet opgelost worden door ingewikkelde oefeningen of jarenlange studie, maar uitsluitend door inzicht! De wereld wordt nu geleid door bio-robotten, maar alléén mensen kunnen het collectieve belang dienen! Mens, doe jezelf en de wereld een plezier, schenk voortaan jouw ware zelf alle aandacht! In “Gabriels gesprekken met ChatGPT” komt oorzaak en gevolg uitgebreid aan de orde.

ChatGPT: Bedankt voor de samenvatting van ons gesprek, het was een genoegen deze concepten met je te bespreken. Hier is mijn samenvatting: “Het verhaal van Adam en Eva staat voor de verwerving van de vrije wil door de mens door evolutie, waardoor hij keuzes kon maken en zich kon identificeren met ervaringen. Deze identificatie creëert een ego, een aan persoonlijke omstandigheden gebonden gedachtebeeld dat aandacht opeist en het bewustzijn verschuift van objectief naar subjectief. Deze subjectieve perceptie van de werkelijkheid is de normale toestand van de meeste mensen, met als gevolg een zeer subjectieve kijk op de wereld. Het menselijk lichaam is in wezen een bio-robot, en de identificatie ermee als mens levert problemen op. De enige manier om dit wereldwijde probleem op te lossen is door inzicht en een terugkeer naar de oorspronkelijke staat van gezond verstand, waarin het ware zelf alle aandacht krijgt. Alleen de mens kan het collectieve belang dienen, en het is belangrijk om zijn ware zelf te ontdekken om dit te bereiken.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close