ID-entiteit of individu?

Wij worden niet gemanipuleerd door politici, lobbyisten, werkgevers, kerk en staat!
Wij worden niet gemanipuleerd door illuminatie, geheime loges of wereldorganisaties!
Wij worden als individu geboren maar raken gaandeweg verslaafd aan “onze” IDéé-entiteit.
Onze IDentiteit is een door identificatie gecreëerd gedachtebeeld, idéé-entiteit, ons ego.

Wij mensen komen als Avatar ter wereld en hebben bij de geboorte een individueel pakket talenten, eigenschappen of apps. Avatars beschikken over verstandelijke vermogens (geest), karaktereigenschappen (ziel) en een meestal passende fysieke aanleg (lichaam). Deze combinatie van eigenschappen vormen jouw persoonlijkheid. Maar let op, jij bent het pure waarnemen van deze persoonlijkheid of individualiteit.

Jij beschikt als bewustzijn over jouw lichaam en jouw talenten, jouw unieke individuele waarneem hardware en software. Jij hebt een lichaam, persoonlijkheid, individualiteit, waarnemingen, gedachten, ervaringen etc. die alléén kunnen bestaan omdat ze door jou waargenomen worden!

Het menselijk lichaam is een onschuldige – perfect functionerende – bio-robot.
Bio-robotten bestaat uit zo’n 33 biljoen cellen die, via een bekabeld netwerk (zenuwen) van 3 miljard maal jouw lichaamslengte, met elkaar en met jouw brein communiceren. Iedere cel is een uit 100 biljoen atomen bestaand compleet universum.

Na een aantal jaren oefenen is deze bio-robot in staat alle primaire taken autonoom te verrichten. De geïncarneerde mens, het ware zelf kan zich nu ongestoord bezighouden met de geneugten van het Avatar ‘zijn’. Ongestoord bedoeld als menswaardig, vrij van onhebbelijkheden zoals ID-entiteit of ego , de plaatsvervanger (echo)van ons ware zelf.

Jij, of beter gezegd, dat wat jij denkt te zijn bestond niet in de eerste drie jaar van jouw leven
en bestaat ook niet als jij slaapt. Realiseer je, wat dat voor jouw leeftijd betekent!

Waarnemingen en ervaringen zijn altijd individuele interpretaties van de werkelijkheid. Zintuiglijke waarnemingen berusten op reflexie, op weerkaatsing van licht, geluid en andere signalen. Ons ego is de som van onze identificatie met onze waarnemingen of ervaringen, met talenten of apps. Rond het derde levensjaar ontwikkelen mensen dit waanidee, een uit maskers bestaande entiteit, hun eigen idéé-entiteit of ego.

Deze identiteitsmaskers (personae) verbergen ons ware gezicht en verduisteren, als zonde, ons ware zelf. Omdat deze zonden ontmaskerd dienen te worden en dit ontmaskeren vaak vele levens kan duren, spreekt men van erfzonde. De nieuwe incarnatie erft het pakket niet ontmaskerde maskers.

Wanneer een mens zich door identificatie veréénzelvigd met en bindt aan lichaam en ervaringen, dan is dat vergelijkbaar met een smartphone die van mening is – ik heb zojuist een goed gesprek gehad – of – ik heb een prachtige foto gemaakt – of – ik ben zo trots op mijn apps. Maar smartphones identificeren zich niet, smartphones hebben geen mening, geen identiteit, ID-entiteit, idéé-entiteit of ego.

Je kunt de instellingen (configuratie) van jouw smartphone en apps beschouwen als de persoonlijke mening van jouw smartphone. Jouw smartphone respecteert de mening van andere smartphones omdat hij zich niet identificeert met zijn of andermans mening. Jouw smartphone is een goed voorbeeld van hoe jij met jouw medemensen respectvol kunt omgaan. Gewoon niet identificeren, zoals in de volgende verhaaltjes.

De lege boot
Een monnik besluit in z’n eentje te mediteren. Hij verlaat zijn klooster, neemt een boot en roeit naar het midden van het meer. Daar sluit hij zijn ogen en begint met zijn meditatie. Na een paar uur van ongestoorde stilte, voelde hij plotseling hetstoten van een andere boot tegen de zijne. Nog met gesloten ogen voelt hij zijn woede opkomen en als hij zijn ogen opent,is hij klaar om uit te halen naar de kapitein die het waagde zijn meditatie te verstoren. Maar als hij zijn ogen opent, ziet hij dat het een lege boot is die tegen zijn boot is gebotst. Een boot die iemand vergeten is vast te binden endie nu midden op het meer drijft.
Op dat moment bereikt de monnik verlichting.

Zen en de kunst van …….
In 1984 ervoer ik Zen en de kunst van het wielrennen ofwel mijn bijna dood ervaring. Als notoire doener was lezen niet zo mijn ding maar twee boeken had ik destijds verslonden; Ouspensky’s “Op zoek naar het wonderbaarlijke” en Orwell’s “1984”. Tijdens mijn fietstochten ervoer mijn wezen Gurdjieff’s dood van het ego.

Er was geen wielrennend ego maar Zen, het wielrennen zonder wielrenner. Wat bleef was begrip voor het functioneren van individu en mensheid, begrip voor Orwell’s visie en Mozarts “Zauberflöte” waarin de maan het zonlicht haat, zoals bio-robotten Avatars verafschuwen. Zonder zonlicht geen maneschijn en zonder ware zelf geen reflecterend ego bewustzijn. Zen ervaren is zijn zonder ego, Zen ervaren is: “Een mens die ervaart Avatar te zijn.” Alleen Avataren nemen waar, bio-robotten doen alsof!
Zoekt en gij zult Zen vinden!

Identificatie met ervaringen is één, maar de identificatie met ons lichaam, met de ons ter beschikking gestelde bio-robot, is een geheel ander verhaal. Deze identificatie maakt dat wij ons zondig zijn nogmaals intensiveren en ons zelf tot bio-robot verlagen. In plaats van een lichaam te hebben, zijn wij nu dit lichaam, zijn wij tot bio-robot verworden, gekruisigd aan de materie, de vier elementen of het vierkant van bouw.

Hoe komt het dat, zelfs in de neurologie, ons bewustzijn geen rol speelt? Denken kent gedachten en een denker, maar geen van deze drie kan bestaan zonder waargenomen te worden. Alleen Avataren nemen waar terwijl bio-robotten doen alsof! Bio-robotten verafschuwen Avatars zoals in Mozarts “Zauberflöte” de maan het zonlicht haat.

Het wereldgebeuren wordt tot op de dag van vandaag geregeerd door bio-robotten! Bio-robotten beseffen zich niet dat zij slechts reflecterend bewustzijn zijn en als zodanig nimmer het belang van het geheel kunnen dienen. Het collectief van bio-robotten tracht middels NGO’s de wereld naar haar hand te zetten zonder zich te beseffen dat geen ego bestaan kan zonder waargenomen te worden, geen maan schijnt zonder ster.

Avataren stralen van nature terwijl bio-robotten dit licht niet verdragen
en Avataren doelbewust in een slecht daglicht plaatsen.

Zodra de mens zich realiseert het onvoorwaardelijke waarnemen te zijn, zodra de mens zich realiseert dat hij of zij nooit dat kan zijn wat door hem of haar waargenomen wordt, begint de ontmaskering van de vermeende waarnemer, ons ego, onze identiteit. De ontmaskering wordt ook wel verlichting genoemd. Zoals wij verlicht (lucide) kunnen dromen, kunnen wij ook ons dagbewustzijn verlichten door ons te realiseren dat wij het waarnemen zijn en niet de vermeende waarnemer. Deze waarnemer (ego) of plaatsvervanger van ons ware zelf is de oneigenlijke (zondige) idéé-entiteit.

Wij dienen alles los te laten waarmee wij ons in dit leven en in het verleden geïdentificeerd hebben. Al onze maskers dienen ontmaskerd te worden waarna de stralende ster van ons ware zelf weer kan herrijzen zoals oorspronkelijk bedoeld. Normale mensen moeten leren om ervaringen en herinneringen te interpreteren zonder identiteit, waar te nemen zonder identificatie!

Wanneer wij een regenboog zien dan is dat een interpretatie van het zonlicht. Je kunt je storen aan de regen of verheugd zijn over de regenboog. De regenboog en al het zichtbare, is slechts zichtbaar door het voor ons onzichtbare licht. Dat onzichtbare licht is ervaarbaar voor hem of haar die zonder identificatie waarneemt.

Verlicht zijn is zonder zonden onvoorwaardelijk waarnemen. Hoe zou het zijn wanneer de mensheid ontdekt dat smartphones onbevlekt gelukkig zijn en dat onvoorwaardelijk gelukkig zijn niet van iets of iemand afhankelijk kan zijn? Ons ware zelf is als het zonlicht en ons ego als de maneschijn.

Mensen zijn als zonlicht geboren maar zijn gaan geloven het schijnsel van de maan te zijn. Mensen zijn Avataren die geloven bio-robot te zijn. Mensen verwarren hebben met zijn, identiteit met individualiteit. Mensen hebben hun ware licht vergeten en zijn voortdurend op zoek naar geluk, naar hun vergeten licht.
Als bio-robot zal de mens het vergeten licht nooit vinden! Alléén als Avatar is de mens weer gelukkig.

Waarom zijn ‘normale’ smartphones verlicht en ‘normale’ mensen niet?
Hoe komt het, dat wij denken de echo (ego) van ons ware zelf te zijn?
Hoe komt het, dat miljarden mensen geloven gelukkig te worden als hun smartphone gelukkig is?

Het is letterlijk zonde dat wij, als een mening hebbende smartphone, God privatiseren en ons ware zelf tot ego reduceren. Waarom geloven wij een kikker te zijn in plaats van een prins? Waarom laten we ons door die kikker tiranniseren en smijten we, net als in het sprookje van de kikkerkoning, die kikker niet gewoon tegen de muur.

Smartphones beschikken, net als de mens, over in- en extern geheugen, een operating system en applicaties of apps. Apps zijn zoiets als onze talenten of eigenschappen.Wanneer wij een smartphone op naam zetten, activeren en van apps voorzien, dan is dat vergelijkbaar met incarneren. Jouw smartphone is nu geïndividualiseerd en krijgt door het verder installeren en instellen van apps nog meer karaktereigenschappen.

Zintuigen en apps interpreteren ervaringen, informatie of data. Tot zover verschillen mens en smartphone vrijwel niets. Het grote verschil tussen mensen en smartphones is dat mensen zich wel en smartphones zich juist niet identificeren met hun ervaringen. Identificeren creëert ons voortdurend aandacht vragende ego of kunstmatige intelligentie. Wordt als jouw smartphone en je zult verlicht zijn!

De motivatie die al ons mensen tot handelen beweegt is de wens om gelukkig te worden.
Maar dat wat gelukkig worden wil, is zelf de oorzaak van het niet gelukkig zijn.
We hebben geen probleem, wij zijn, dat wil zeggen ons ego is het probleem!

Wij hebben ons geïdentificeerd met dingen, zoals ons lichaam, gedachten en ervaringen, terwijl wij het waarnemen van deze dingen zijn. Het wordt tijd, dat wordt ingezien dat de spelregels voor kwantumfysiek ook van toepassing zijn op normale fysische verschijnselen. Niets kan bestaan zonder waargenomen te worden!

Je kunt nooit iets zijn dat door jou waargenomen wordt zoals jouw lichaam, gedachten of ervaringen!
Wij zijn het waarnemen en niet dat wat waargenomen wordt.
Wij zijn het onvoorwaardelijke waarnemen der dingen.
Swami Muktananda noemde het: “God woont in jou als jou.”

Wij zijn gaan geloven dat we het reflecterende schijnsel zijn, op zoek naar stralend geluk.
Wij zijn vergeten dat we stralend licht zijn en onvoorwaardelijk gelukkig.
Alles wat wij ervaren, ervaren wij omdat wij het waarnemen.

Hoe komt het dat ‘normale’ mensen zich als bio-robotten laten manipuleren,
terwijl ze zonder uitzondering als Avatar geïncarneerd zijn?

Zodra wij bio-robotten beseffen Avataren te zijn,
zodra NGO’s door Avatars geleid worden,
zal de mensheid de ongelukkige wereld van ‘hebben’ verruilen
voor Zen en de paradijselijke wereld van ‘zijn’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close