Collectieve waan

Wij worden onszelf en onze omgeving in de wereld van Maya en Samsara gewaar, maar wij zijn niet gemaakt uit de stof waarmee onze dromen gemaakt zijn. Wij weten niets, wij hebben niets en wij zijn niets van dat wat tot de vier elementen van Maya behoort.

Nirwana, Samsara en Maya of geest, ziel en lichaam

Maya is de sluier van illusies die de mens belet inzicht te hebben in de ware toestand van de wereld. Dit onwerkelijke beeld is het resultaat van materiële waarneming via de zintuigen en een foute interpretatie ervan. Volgens de Boeddha is Maya een goocheltruc van het bewustzijn: wanneer men het niet begrijpt, denkt men dat het substantieel is, maar wanneer men het onderzoekt blijkt het zonder essentie.

Samsara (in cirkels ronddraaien) betreft de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind. Samsara is de werkelijkheid zoals gewone wezens die ervaren en waarbij mentale en emotionele staten van begeerte, irritatie en verwarring geregeld opkomen en de overhand halen.

In dezelfde wereld als waar de niet verlichte geest Samsara ervaart, ervaart de verlichte geest het Nirwana. Al is de omgeving hetzelfde, de mentale toestand is anders. Dezelfde gevoelens en waarnemingen kunnen wel voorkomen, maar de verlichte is daar niet meer mee geïdentificeerd en heeft zodoende ook geen expliciete voorkeur voor een bepaalde ervaring. Hij ervaart zichzelf als het waarnemen ofwel “Het Bewustzijn” waar alle ervaringen in verschijnen, in plaats van de waarnemer die alles ondervindt.

De mens heeft in 3D de beschikking over een lichaam, een bio-robot maar is zelf multidimensionaal bewustzijn. Een bio-robot is een zichzelf reproducerend autonoom functionerend waarnemingsapparaat! Alléén menselijke bio-robotten hebben een intern (privé) bewustzijn en een vrije wil.

Als punt van goddelijke aandacht zijn wij één met het goddelijke. Het gouden licht van goddelijk bewustzijn gaat gekleed in het 3D lichtkleed der vormen. Door identificatie verplaatst ons bewustzijnscentrum zich van het zevende naar het zesde chakra, van goddelijk parallel naar geprivatiseerd serieel en wordt de mens slaaf van zijn gedachten.

Dit onheus gebruik van goddelijke gaven resulteert in het foutief of zondig programmeren van onze ziel. De ziel, die als programmeerbare energetische intermediair noodzakelijk is voor het samenwerken van bewustzijn met materie kan alleen vrij van zonden naar het vaderhuis terugkeren. Reïncarneren is bedoeld om middels bewustwording (verlichting) de ziel weer zondevrij te maken.

Het falen der machten

Wereldlijke en geestelijke autoriteiten zijn ongeveer 1600 jaar geleden een soort huwelijk aangegaan. De wereldlijke machthebbers voorzagen de kerkvorsten van de bijbehorende financiële middelen en privileges, en de kerkelijke machthebbers zegenden de vaak delicate, zelfs controversiële politieke besluiten van de staat als het ware met een vroom gebaar. Zo versterkten staat en kerk wederzijds hun gezag.

De zegen van de kerk over alle belangrijke wereldlijke beslissingen maakte de weg vrij voor elk staatsproject en verzekerde de trouw van het volk. Zo konden onderdanen overal gewillig heen geleid worden, vooral naar de meest opofferende politieke situatie – oorlog. En zo werkt het nog steeds.

In elke oorlog, overal, is het altijd de taak van de kerken geweest om hun aalmoezeniers te sturen. De machthebbers verwachten dat iedereen die in naam van de kerk voor een ambtenarensalaris werkt, zich onderwerpt aan de door de staat opgelegde besluiten. En zodra zij hun stem verheffen in de naam van God, hebben zij de taak om aan het volk hun onvoorwaardelijke en absolute trouw aan de machthebbers kenbaar te maken.

Dit ging zo ver dat de grote religieuze gemeenschappen zich in het voorjaar van 2020 tijdens het door de staat opgelegde huisarrest lieten beroven van de in de basiswet vastgelegde onvervreemdbare rechten op vrije godsdienstuitoefening.

Dit huisarrest werd voortaan door alle toonaangevende media unaniem “lockdown” (opsluiting van gevangenen in hun cel) genoemd. Gedurende meerdere weken was het kerken verboden diensten te houden en ouderen, zieken en stervenden te bezoeken en pastorale zorg te verlenen.

Dergelijke staatsinbreuken op het religieuze leven hebben zich in het zo geroemde christelijke Westen nooit voorgedaan sinds het schijnhuwelijk tussen troon en altaar, niet in tijden van pest en niet in de donkerste dictaturen. Op 12.04.2020 verkondigde de IT apostel Gates: “Wij zullen het te ontwikkelen vaccin uiteindelijk aan zeven miljard mensen toedienen.” Onduidelijk, wie er achter deze genereuze “wij” zat.

Als de grote christelijke kerken zich niet zo onderdanig hadden laten maken door de regering, zou deze zogenaamde crisis een ander verloop hebben gehad. Als ook maar één geestelijke het waagde om tijdens de lockdown de officieel voorgeschreven retoriek tegen te spreken had dat verstrekkende consequenties.

Het eeuwenlange bloedspoor dat het christendom heeft achtergelaten in de vorm van kruistochten, heksenjachten, vervolgingen van ketters en wapen zegeningen in zijn verstandshuwelijk met de staat zou reden genoeg moeten zijn om eindelijk een strikte scheiding tussen staat en kerk door te voeren.

De boodschap van Jezus van Nazareth is te belangrijk en te revolutionair om te worden overgelaten aan een corrupt kerkelijk establishment. Deze unieke boodschap heeft in alle opzichten een nieuwe, vrije, spirituele horizon nodig om zich werkelijk te kunnen ontplooien.

Machthebbers behoren overzicht te hebben en hun positie ten gunste van het geheel te benutten. Propaganda, onderdrukking en geweld is het beste bewijs voor een tekort aan talent. 2000 jaar oorlogen spreken voor zich! De geschiedenis van de mensheid is bezaaid met voorbeelden van machtsvertoon door onbekwame machthebbers.

Kerkelijke en wereldse leiders vertonen, bij gebrek aan ware macht, hetzelfde patroon. Het belang der elite wordt ten koste van de massa veiliggesteld. Middels propaganda en het achterhouden van objectieve informatie wordt de massa gemanipuleerd en blij gemaakt met een dooie mus. Wordt de massa toch nog kritisch, dan rest geweld.

Hoe kun je in dit gewoel van Maya (de stof waarmee onze dromen gemaakt zijn) de werking van Samsara ontlopen? Door je te beseffen wat je werkelijk bent, door te ervaren dat je nooit dat kunt zijn wat jij waarneemt, door je te realiseren dat jij het onvoorwaardelijke waarnemen bent en niet een vermeende waarnemer!

Door zelfkennis bevrijdt van de collectieve waan van Maya en Samsara,
ervaart de mens het Nirwana, het paradijs op aarde.
Gnõthi seauton, Mens, ken uw zelf!

Een gedachte over “Collectieve waan

  1. Hallo Peter en Maya, Dank voor jullie bericht. De buurman, naast mij is met 97 jaar gisteren overleden. Nu hoorde ik dat er nog een nicht is. Door een vrouw, die aan mijn deur kwam. Ze noemde hem oom Ben. Omdat haar vader en Ben beste vrienden zijn geweest. En zij regelmatig op bezoek bij hem kwam. Tja, dat huis staat nu leeg! En eerst word Ben Dijkman begraven en dan zien we well of zich iets ontwikkelt. Het is huis nummer 54, waar ik het over had.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close