Geweldloos

Ieder mens heeft het recht op vergoeding voor de beschikbaar gestelde talenten. Ieder mens heeft het recht op vergoeding voor de beschikbaar gestelde tijd. Ieder mens heeft recht op respect en arbeidsvreugde. Arbeidsvreugde rechtvaardigt elk beroep!

Zonder arbeidsvreugde prostitueert en vernedert de mens zich en reduceert zichzelf tot een artikel waarover anderen naar eigen dunken kunnen beschikken. Zonder arbeidsvreugde stelt de mens zich bloot aan allerlei vormen van geweld en discriminatie. Geweld of discriminatie in arbeidsrelaties is altijd het gevolg van onmacht van beide partijen.

Datzelfde geldt voor relaties, monogame of polygame, tijdelijke of blijvende relaties. Zonder vreugde prostitueert en vernedert de mens zich en reduceert zichzelf tot een artikel waarover anderen naar eigen dunken kunnen beschikken. Zonder vreugde stelt de mens zich bloot aan allerlei vormen van geweld en discriminatie. Geweld of discriminatie in menselijke relaties is altijd het gevolg van onmacht van beide partijen.

Vreugde en respect vormen de basis van elke gezonde relatie, het ontbreken daarvan creëert geweld.

De schepping functioneert op basis van polariteit en het monotheïsme veronachtzaamd of ontkend de gelijkwaardigheid van de tegenpolen. God wordt daardoor ontdaan van de waarde van tegengestelden en gereduceerd tot een mannelijk fenomeen. Maria, de vrouw van Jozef, wordt door God bezwangerd en brengt een zoon ter wereld die de mensheid terechtwijst. Maria is haar man ontrouw en wordt desondanks heilig verklaard. Hoeveel temeer hebben moderne vrouwen recht op vreugde en respect, ongeacht hun vrijwillig gekozen relationele omstandigheden!

Voor mij is emancipatie zoiets als een Bentley die graag dezelfde mogelijkheden wil hebben als een Trabant of een dimmer (analoog) die graag lichtschakelaar (digitaal) wil zijn. Waarom niet de eigen talenten benutten en daarvan optimaal profiteren zonder anderen te benadelen. Monotheïsme verheerlijkt het mannelijke aspect en heeft geen respect voor het vrouwelijke terwijl juist het vrouwelijke het ontstaan en de instandhouding van de schepping mogelijk maakt.

Mannen en vrouwen zijn op veel punten elkaars tegengestelden en alleen vreugde en wederzijds respect garandeert een succesvolle samenwerking in relaties en werk. Het optimaal benutten van beiderlei talenten voorkomt geweld en schept vreugde! Monotheïsme heeft de vrouw tot hoer bestempeld door de onjuiste interpretatie van het begrip zonde. Zonde is niet de cultuurgebonden misvatting waarvoor mensen biechten of boeten. Het hebben van een vrije wil en het geschapen zijn naar beeld en gelijkenis maken het zondigen mogelijk. Wij zijn Gods getuige en als zodanig in staat ons zelf gewaar te worden en tegelijkertijd een waanbeeld te creëren waarin wij ons menen te herkennen. Identificatie is de veroorzaker van erfzonde.

Dit waanbeeld, dit ‘ik’ of ‘ego’, deze doener, waarnemer of ID-entiteit is een zelfgeschapen gedachtebeeld, een mis-verstand en de bron van alle kwaad!

De veronderstelling zelfstandig te zijn en geheel onafhankelijk van onze bron te existeren is een gedachte die we, dankzij de vrije wil en het geschapen zijn naar beeld en gelijkenis, vanaf ons derde levensjaar koesteren en beschermen.

Ik ben, ik doe, ik heb en ik weet is een chronisch en besmettelijk misverstand. Het veronderstelt een doener die niet bestaat en is oorzaak van onze paradijselijke verwijdering. Het eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad is niets anders dan het creëren van een ik of ego en om te voorkomen dat dit eeuwig zou duren is ons de toegang tot de boom des levens ontzegt.

Jij bent onvoorwaardelijk, onveranderlijk, tijdloos.

Dingen zijn altijd aan verandering onderhevig.

Je kunt nooit dat zijn wat jij waarneemt!

Jij bent het waarnemen der dingen.

De waarnemer is een ding,
een ID-entiteit is een ding,
de doener is een ding,
jouw ego is een ding!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close