Kerstmis Para-Deüs

Kerstmis in het Paradijs of kerstmis Para-Deus!

De planeet aarde, onze wereld is een paradijs, dat helaas voor velen tot een hel geworden is. De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis en tevens de enige diersoort waarbij de ontwikkeling van de enkeling of een groep, ten koste van de soort kan gaan. Hoe komt dat, of beter gezegd, hoe is het zover kunnen komen?

Mensen zijn zich, zonder uitzondering, permanent van het volgende bewust: “Ik ben nu hier!” Deze vier woorden, mits goed begrepen, zijn de sleutel tot ons probleem. Wanneer we deze vier woorden onafhankelijk beschouwen, dan doet zich iets raars voor. ‘Ik’ is een fysieke individuele identificatie, ‘nu’ is een tijdsgebonden individuele identificatie, en ‘hier’ is een plaatsgebonden individuele identificatie! Niets universeels, niets onvoorwaardelijk! Allemaal ego, allemaal waan, alléén ‘ben’ heeft, afgeleid van ‘zijn’, iets algemeens, iets universeels.

Zijn of bewustzijn, is de grond van ons bestaan en niets kan vorm aannemen of behouden zonder bewustzijn. Onafhankelijk van tijd, plaats of persoon roepen we allemaal “Ik ben nu hier!”, maar de enige gezamenlijke noemer is ‘zijn’, en ‘ben’ is daar de taalkundig afgeleide vorm van. Zijn betekent dat jij je bewust bent van jezelf, jouw lichaam en jouw omgeving. Zijn, in de vorm van ‘ben’ betekent middels ‘zintuigen’ waarnemen.

Zintuigen ofwel getuigen van zin! Van welke zin, zijn wij allen getuigen, wat neemt waar? Tijdens de zwangerschap heeft, dat wat jij nu bent, altijd was en altijd zal zijn, vorm aangenomen! Omdat jouw lichaam uit vlees (carne) bestaat (dierlijk is), noem je dat incarneren. Bij planten heet dat waarschijnlijk herbineren en bij mineralen mineraliseren. Bewustzijn vormt zich, neemt tijdelijk vorm aan, manifesteert zich als vorm om na verloop van leef-tijd weer terug te keren tot de vormloze en tijdloze onvoorwaardelijkheid.
Dit bewustzijn, dat wat jij bent, maakt dat wij als mens iets kunnen dat uniek is.

Wij kunnen niet zo goed ruiken als een hond, niet zo goed zien als een roofvogel, en vele dieren en zelfs planten hebben eigenschappen ontwikkelt die onze zintuigen ver overtreffen, maar mensen kunnen zo goed dromen dat ze zelfs in hun eigen dromen zijn gaan geloven. Ons ego is zo’n droom waarin mensen geloven! Ons ego is niets anders dan de som van identificatie, met de individuele interpretatie van op reflexie of echo (ego) berustende zintuiglijke waarnemingen. Ons ego is onze mooiste droom, wij dromen onszelf!

Geen enkel wezen in de schepping kan zo volmaakt dromen en geen enkel wezen geloofd zo rotsvast in het gedroomde. Een koe is gewoon koe en is tevreden met het koe zijn, ook een hond is gewoon hond en als zodanig volmaakt. Alléén de mens droomt zich zijn of haar werkelijkheid! Alléén de mens waant zich individueel en identificeert zich daarbij met het werktuig, het lichaam. Psychiaters hebben hun handen vol aan mensen die niet overweg kunnen met hun zelfgecreëerde droombeeld, om hen vervolgens in een beter passende illusie te laten geloven. Allemaal waan!

Het begon destijds allemaal met Adam en Eva die zich uit het paradijs gedroomd hadden, en nu opeens met lege handen, maar met hun ego door het leven gingen. Adam en Eva hadden zich, door het eten van de ‘vruchten’ van de boom van kennis van goed en kwaad, geïdentificeerd met ‘ik’, ‘nu’ en ‘hier’, en waren hun ware onvoorwaardelijke zijn daardoor vergeten. Om te voorkomen dat zij, door het eten van de ‘vruchten’ van de boom des levens, in deze toestand onsterfelijk zouden worden, werd hen de toegang tot het paradijs ontzegd. Zij waren zich in hun droomtoestand niet meer bewust van het paradijs, en deze toestand geldt nog steeds voor ieder mens die zich een ego droomt, voor ieder mens, die zich identificeert met lichamelijke, zintuiglijke en andere ervaringen. In het paradijs is alles onvoorwaardelijk, en al het voorwaardelijke herkent zich daarbuiten.

Zolang de mens zijn of haar identificatie niet inziet, niet begrijpt dat de waan van afzondering slechts geldt voor ‘ik’, ‘nu’ en ‘hier’ en niet voor ‘ben’ of ‘zijn’ ofwel bewustzijn, zolang zal de mens zich buiten het paradijs wanen, zich para Deus wanen in plaats van onvoorwaardelijk, paradijselijk. Dat wat incarneert, tijdelijk ‘leeft’ (leef-tijd), en weer excarneert, is onsterfelijk en onvoorwaardelijk. Zoek de overeenkomsten en laat de verschillen even buiten beschouwing. Wordt wakker en geniet van ons aards paradijs!

Terug naar “Ik ben nu hier!”, dat voor elk individu, op elk moment van de dag en op elke plaats op aarde geldt! Wanneer “Ik ben nu hier” niet tijd-, ruimte- en persoonsgebonden is, dan “Zijn wij altijd hier!” En als wij altijd hier zijn, dan waren wij ook altijd hier, en zullen wij ook altijd hier zijn. Kortom ruimte, tijd en individualiteit zijn illusoir, alléén zijn telt, onvoorwaardelijk bewust……zijn!

Dat wat wij zijn, is onvoorwaardelijk! Laat alle voorwaardelijkheid los en ontdek je ware zelf. Kerstmis is het feest van de geboorte van het licht, het feest van de ontdekking van ons eigen licht. Wordt wakker, zodat het licht in ons, ons ware zelf, weer onvoorwaardelijk waarnemen kan! Je bent geen waarnemer, waarneming of waargenomene, je bent geen ding, je bent onvoorwaardelijk!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close