In den beginne

In den beginne was alles onvoorwaardelijk, ongeconditioneerd, ongecompliceerd.
Maar God wilde zichzelf ervaren en dat is zelfs voor God niet onvoorwaardelijk. Natuurlijk is zichzelf ervaren voor God een klein kunstje, maar dat kunstje moet wel aan bepaalde voorwaarden of complicaties voldoen.
Je kunt bijvoorbeeld jezelf nooit in je eentje ervaren. Zelfs God heeft in zo’n geval eenreflecterendiets nodig. Het maakt niet uit hoeveel onvoorwaardelijk licht en liefde je in je eentje bent – géén spiegelbeeld zonder voorwaarden, géén ervaring zonder polariteit. Aldus besloot God om, tegenover zijn onvoorwaardelijke licht, de onvoorwaardelijke duisternis te plaatsen en noemde deze reflecterendeduisternis Lilith. Door Lilith kon God zich ervaren, manifesteren en openbaren. Zo ontstond, op de eerste dag van Goddelijke manifestatie, de primaire polariteit. Het was nu het einde van de eerste dag, en God zag dat het goed was!

De twee uitersten; onvoorwaardelijk licht en onvoorwaardelijke duisternis veroorzaakte op hun raakvlak een intense werking, een geladen spanningsveld. Dit raakvlak of scheppingsveld kunnen we zonder moeite zelf dagelijks ervaren wanneer wij bij het invallen van de duisternis in een verlichte kamer door het raam naar buiten kijken. Naarmate het donkerder wordt neemt de helderheid van ons spiegelbeeld toe. Door het scheppingsveld tussen God en Lilith kan God zichzelf ervaren, zoals jij, door het vensterglas en de toenemende duisternis, het steeds duidelijker wordende spiegelbeeld van jouw lichaam ervaart! Het nu geopenbaarde primaire scheppingsveld noemde ze Adam-Kadmon enzo ontstond de drie dimensionale primaire triniteit God, Lilith en Adam-Kadmon. Adam-Kadmon is de drie dimensionaal gemanifesteerde en viervoudig gematerialiseerde eerstgeborene.Viervoudigzoals de vier elementen of de vier aggregaatstoestanden, maar ook als vier evangelisten en vierkant van bouw.
Het was nu het einde van de tweede dag, en God zag dat het goed was!

De primaire triniteit van bewustzijn plus de vier elementen van bouw vormen de bekende zevendeling van de regenboog, zeven dagen van de week, onze natuurlijke toonladder, van alchemische processen, computer netwerken, onze chakra’s etc. Drie van onze hoofdchakra’s betreffen de drie bewustzijnstoestanden van de primaire triniteit (God 7e chakra, Lilith 4e chakra en Adam-Kadmon 3e chakra), terwijl de vier overige chakra’s relateren met de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur). Aarde staat voor beweging 1e chakra, water voor warmte 2e chakra, lucht voor communicatie 5e chakra en vuur voor licht, zicht of verstand 6e chakra. Het onvoorwaardelijke gemanifesteerde bewustzijn nagelt zich, als eniggeboren zoon “Adam-Kadmon”, vrijwillig aan het kruis der vier elementen. Wij kennen dit als Shiva-, Boeddha- of Christus-bewustzijn,

Aan deze vier elementen en de vier rijken had God de komende tijd zijn handen vol. Het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en ‘last but not least’ de mens naar beeld en gelijkenis, vergden al zijn aandacht.
Het element vuur van het openbaringsveld toonde Gods aanschijn of gezicht
op het einde van de derde dag, en God zag dat het goed was!
Het element lucht van het openbaringsveld toonde Gods stem of geluid
op het einde van de vierde dag, en God zag dat het goed was!
Het element water van het openbaringsveld toonde Gods warmte of liefde
op het einde van de vijfde dag, en God zag dat het goed was!
Het element aarde van het openbaringsveld toonde Gods vorm of beweging
op het einde van de zesde dag, en God zag dat het goed was!

Alléén aan de mens schonk God, de vrije wil om zichzelf te waarderen.
Dat was op het einde van de zevende dag, en God zag dat het goed was!

Helaas laat de vrije wil de mens ook toe om zich te identificeren met dat wat waargenomen wordt, inclusief dat waarmee waargenomen wordt en dat is een verhaal op zich, met een hele reeks haken en ogen, zoals nu enkele volgen.

Adam en Eva privatiseerden bijvoorbeeldhun goddelijke kern, hun ware zelf door zich te identificeren met hun naaktheid. Adam en Eva doen dat overigens nog steeds en realiseren zich niet dat ze, door zich te identificeren met hun lichaam, hun ware zelf verlagen tot ego, hun goddelijke kern als bio-robot verloochenen.
Het overwegend mannelijke monotheïsme privatiseerde God eveneens en polariseerde Adam en Eva bovendien tot mannelijke goed en vrouwelijke slecht. Ons lichaam is weliswaar een autonoom functionerende bio-robot maar wij zijn het daarin geïncarneerde onvoorwaardelijke bewustzijn. Wij gedragen ons als bio-robotten omdat wij ons ten onrechte met ons lichaam identificeren. Helaas wordt de werelddaardoor niet door mensen, maar door bio-robotten geregeerd!

Géén ‘gezond’ mens komt toch op het idéé om te geloven dat ie z’n smartphone of z’n auto is. Hoe komt het dan dat vrijwel alle ‘normale’ mensen denken dat ze hun lichaam zijn, dat ze iets zijn wat ze hebben.

Dat is toch absurd! Je kunt toch nooit dat zijn, wat door jou waargenomen wordt. Het is toch vanzelfsprekend, dat jij niet dat bent wat jij hebt, wat jij ziet, wat jij hoort, wat jij ruikt, wat jij proeft, wat jij voelt of wat jij anderszins ervaart.

Wij mensen zijn zonder uitzondering als onvoorwaardelijk bewustzijn geïncarneerd en geboren. Maar ergens zijn we collectief gaan geloven dat we ons lichaam en de daarbij behorende ervaringen zijn, dat we een ID-entiteit zijn.

Dat is zoiets als een smartphone die beweert een goed gesprek gehad of een mooie foto gemaakt te hebben. Maar jouw smartphone identificeert zich niet! Jouw smartphone heeft een ID-entiteit maaris geen ID-entiteit.

Jouw rotsvaste geloof in het ‘zijn’in plaats van het ‘hebben’ van jouw ID-entiteit maakt dat jij jouw waarnemingen beschouwt als jouw ware zelf. Jij gelooft dat jij jouw spiegelbeeld bent terwijl daar zelfs jouw oren op de verkeerde plaats zitten. Kijk maar eens goed in de spiegel. Ben jij dat wat je ziet of ben jij dat wat kijkt? Eén van die twee moet de echte zijn en bedenk: “Niets kan bestaan zonder waargenomen te worden!”

Lilith maakt het mogelijk om jezelf te ervaren maardat waarmee jij ervaart is niet bedoeld om je ermee te identificeren. Als ID-entiteit ben je slaaf, ben je een voortdurend problemen creërende bio-robot. De vrije wil schenkt ons de keuze tussen vrij of slaaf, tussen mens of bio-robot. Lilith toont ons onze naaktheid maar wij moeten het ons wel zelf realiseren.

Zelfrealisatie is het moment waarop jij ervaart een mens en geen bio-robot te zijn! Zelfrealisatie is, met dank aan Lilith, het herkennen en ervaren van jouw ware zelf. Zelfrealisatie is het verschil ontdekken tussen hebben en zijn!

In den beginne was er chaos en uit die chaos schiep God de mens als zijn evenbeeld, zijn meesterwerk. Hoe komt het dat ditzelfde meesterwerk zich zo onmenselijk gedraagt? Hoe komt het dat wij al het ons onbekende steeds willen bestrijden? Hoe komt het dat wij denken met oorlog vrede te kunnen stichten?

Alléén omdat wij ons identificeren met onze ervaringen, onze bio-robot, ons lichaam, ons ervaringsvoertuig. Ons lichaam is een autonoom functionerende bio-robot die ons toestaat om hier op aarde ervaringen op te doen. Maar wij zijn het onvoorwaardelijke bewustzijn en niet deze bio-robot of zijn ervaringen!

Laat je niks wijsmaken, Lilith is niet slecht, Lilith schenkt ons de kans om ons ware zelf te ervaren. Dankzij het reflecterend vermogen van Lilith kunnen wij ervaren wie wij werkelijk zijn en ons bewust weer menswaardig gaan gedragen. Als goddelijk bewustzijn, als fractal (het kleinste deeltje met alle eigenschappen van het geheel) van onze schepper zijn wij zelf de schepper van ons bestaan.

Wij zijn niet het slachtoffer van allerlei kwaadwillenden, wij zijn het slachtoffer van onze eigen identificaties, van onze eigen behoefte aan privatisering, aan identiteit. Zodra wij het heft weer in eigen hand nemen en wij onze identificatie aan de wilgen hangen, kan ons ware zelf weer zijn rechtmatige plaats innemen en ervaren wij wederom het paradijs op aarde. Zoekt en gij zult vinden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close