Waarnemen

Ons veranderlijke ego en onze steeds veranderende omgeving worden altijd onvoorwaardelijk nu waargenomen. Waarnemen is altijd nu! Ons ego is de reïncarnatie veroorzakende som van onze identificaties, een door ons geschapen wisselvallig gedachtebeeld. Ons ego herkent zich ‘s ochtends in de spiegel en heeft aan verandering onderhevige meningen. Zonder aandacht, géén ego! Wederkeren als waarlijk mens is alléén mogelijk indien wij ‘per spiritum sanctum reviviscimus’ ons ego transcenderen.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) schreef: “Daags, nadat het ons gelukt is om de wind, de golven, de getijden en de zwaartekracht te beheersen, zullen we de energieën van liefde aan ons ondergeschikt maken en dan zal de mens voor de tweede maal in zijn geschiedenis het vuur ontdekt hebben.”

Christina von Dreien schreef: “Ga de straat op, stop ergens en kijk bewust naar mensen. Telkens als ik dat doe, denk ik: petje af, respect dat je hier op aarde bent, dat je in dit systeem zit. Respect voor je moed om aan dit spel mee te doen, terwijl je wist hoe diep je vergeten zou worden. Moge het licht je altijd volgen en je omringen. Herinner je weer dat je het bestaan zelf bent, was en altijd zult zijn. Jij bent het licht, het leven, het bestaan. Vergeet niet dat één nee genoeg is om het hele systeem te veranderen. Onthoud altijd dat dit niet de eerste keer is dat de mensheid in slavernij is. In werkelijkheid, is het de tweede keer. In ons diepste geheugen weten we wat we nu moeten doen. Laat het in je en om je heen gebeuren.”

Monotheïstische privatisering bracht de mensheid cultuur en tegelijk verwijdering van God. Monotheïsme heeft God geprivatiseerd, gemonopoliseerd en gepolariseerd in mannelijk (positief) en vrouwelijk (negatief). Niets kan bestaan zonder waargenomen te worden! De mens, geschapen naar beeld en gelijkenis, is Gods waarnemen in de schepping. De mens, Gods enig geborene, is Gods waarnemer, vertegenwoordiger of plaatsvervanger, waardoor God in staat is om individueel te ervaren. Vertegenwoordiger, waarnemer of plaatsvervanger hebben hier dezelfde ‘in de plaats van’ betekenis.

De vrije wil stelt de mens in staat om het waargenomene te interpreteren en zich ermee te identificeren. Dit interpreteren geschiedt op basis van aangeboren individuele en lerende talentenpakketten (apps). Identificeren creëert zonde, een soort antibewustzijn of kunstmatige intelligentie, vergelijkbaar met een smartphone die persoonlijk overtuigd is; goede gesprekken te voeren en prachtige opnames te maken.

Door identificeren privatiseert de mens ten tweede male de goddelijke aandacht. Jezus trachtte met: ‘Zijt mijne navolgers’, de mens weer in verbinding te brengen met zijn goddelijke kern, maar de kerk plaatste Jezus vervolgens op een onbereikbaar hoog voetstuk, in plaats van de typisch menselijke mogelijkheden te verklaren om te benutten. Wij zijn, net als Jezus, kinderen van één vader, geschapen naar beeld en gelijkenis, maar wij hebben onze goddelijkheid geprivatiseerd.

Helaas is dit nog niet het einde van onze 3D voorstelling als goddelijke aandachtspunt. In 3D zijn godsvonken in vaten (lichamen) opgesloten, neemt het bewustzijn door identificatie een duik in het duister en schikt de mens zich middels scholing levenslang in beperkende vakbekwaamheden. Alsof dit nog niet genoeg beperkende bepalingen betreffen, dient het vakkundige ego nog gevaccineerd te worden. Moderne vaccinatie werkt direct in op onze hersenen.

Rudolf Steiner sprak in verband met vaccinatie: “Men zal een vaccin vinden vanuit een ‘gezond’ gezichtspunt, waardoor het organisme in zijn vroegst mogelijke jeugd, zo mogelijk al bij de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte komt: er is een ziel en een geest.” en “De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen op zoek gaan naar het vaccin dat het lichaam ‘gezond’ maakt, d.w.z. dat het lichaam door zijn constitutie niet meer spreekt van zulke dwaze dingen als ziel en geest.”

Wie ben jij, waar kom jij vandaan, waar ben jij als je bewusteloos bent of slaapt, waar ga jij naartoe als jouw ‘lijden’ over is en jouw lichaam tot stof wederkeert? Wij zijn onvoorwaardelijk bewustzijn dat gebruikmaakt van geest (manifest bewustzijn of software), ziel (geconditioneerd bewustzijn of energie) en lichaam (geconditioneerde energie, materie of hardware). Hoe kunnen wij, na deze valpartij, opstaan en als licht, als bewustzijn onze terugkeer bewerkstelligen?

Christina von Dreien schreef: “Wanneer wij allen de energie van liefde in ons ontketenen, zal de mensheid voor de tweede maal in haar geschiedenis het vuur hebben ontdekt. Het vuur van de liefde zal zich door alle mensen verspreiden, zodat alle systemen van deze wereld een aanpassing door de liefde zullen ondergaan. Liefde is de alles doordringende kracht der natuur en daarom de kracht van ons allen.“

Fragment uit “Vergeten licht” ISBN 978-3-7549-3780-8

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close