Bijna dood

Bijna dood ervaringen.

Hoe is het mogelijk dat de meest intense ervaring van werkelijk levend zijn, geïnterpreteerd wordt als dood? Alleen ons ego kan deze zogenaamde bijna dood ervaringen ervaren als succes! Er zijn drie mogelijkheden om een bijna dood ervaring te interpreteren: Allereerst, het verlost zijn van ego en zonden, en het ervaren van het ware zelf ofwel verlichting. Ten tweede, de ego ervaring die, zojuist ontsnapt aan verlichting, zich ontsnapt waant aan zijn dood. En ten derde, het ego, dat zich de spirituele ervaring van verlost zijn van het ego toe-eigent en daarmee een spiritueel ego creëert. Het creëren van ons ego is de enige ware zonde die wij als mens kunnen begaan en een spiritueel ego is in deze de zwaarst denkbare zonde.

Wij zijn een gedroomd experiment dat in staat is de eigen droom te ervaren.

Volgens de geheime leer kent de schepping een actief dagdeel en een inactief nachtdeel. Brahma of God droomt (creëert) ons in het actieve dagdeel. Zonder twijfel betreft het hier een dagdroom! Wij worden gedroomd (geschapen) naar beeld en gelijkenis. Wij hebben derhalve hetzelfde droomvermogen, dezelfde creatieve mentale capaciteit. Tot zover is er nog steeds sprake van eenheid dromer en gedroomde.

Adam en Eva zondigden, door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva identificeerde zich met hun lichaam en creëerde hun eigen droombeeld, hun eigen waan. Identificatie met lichaam of ervaringen creëert ego en ego is een waanbeeld, droombeeld of fantoom. Geloof in deze waan creëert de illusie van polariteit, van dualiteit, van een God buiten jezelf. Monotheïsme heeft er toe bijgedragen dat wij ons los van God ervaren (dromen).

Het is niet onze ziel die zondigt, maar door ons handelen, door onze identificatie met ons lichaam en onze ervaringen, wordt onze ziel met zonden belast en moet derhalve na ons overlijden reïncarneren om bevrijd te worden van deze zondelast of erfzonde. De nieuwe incarnatie erft de zondelast van de vorige incarnatie. Gaat heen en zondigt niet weer (Johannes 8:11) Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.(Lucas 5:31-32).

Onze enige zonde is een waanbeeld, ons ego! Worden als de kinderen, is worden zonder zonde, ofwel zijn zonder ego! Zonder ego ervaren wij het paradijs, hier en nu! Jezus wees ons op onze, nog immer bestaande, eenheid met de vader, met God. Het verloren gaan van deze eenheid is de zogeheten erfzonde. Als God onvoorwaardelijk is, en wij zijn kinderen zijn, dan zijn wij eveneens onvoorwaardelijk. Alleen ons ego is voorwaardelijk, suggereert dualiteit en wij geloven dit waanbeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close