Help, ik ben …

Help, ik ben half goddelijk!

Er bestaan veel verhalen over gemeenschap tussen goden en mensen. Zowel de Egyptische als de Griekse mythologie bevatten voorbeelden van bevruchting van sterfelijke wezens door onsterfelijke goden. Halfgoden zijn het gevolg van deze kennelijk legitieme vorm van overspel. In het christendom is het Maria die door middel van onbevlekte ontvangenis zwanger wordt. God laat Maria zijn enig geboren zoon Jezus baren. Theologen verklaren dit overspel met; het vrij zijn van erfzonde.

Waren de goden kosmonauten die de aarde koloniseerden en met aardlingen gepaard hebben of zijn wij het resultaat van genetische manipulatie door buitenaardsen? Wie zijn wij werkelijk, zijn wij menselijk, goddelijk of beide? Wij zijn in ieder geval geschapen en dat vermoedelijk naar beeld en gelijkenis. Wij moeten dus wel iets goddelijks in ons hebben en bovendien zijn wij, al of niet met erfzonde belast, in deze wereld maar niet van deze wereld.

Help, ik ben ook menselijk!

Welk deel van ons behoort deze wereld, wat is niet van deze wereld en wat betekend de erfzonde voor dat wat wel en dat wat niet van deze wereld is? Dat wat van deze wereld is, is gevormd uit materie, de elementen van deze wereld. Symbolisch wordt dit weergegeven door de elementen aarde, water, lucht en vuur, het kruis of vierkant van bouw ofwel de vier aggregatietoestanden vast, vloeibaar, gasvormig en plasma.

Dat wat niet van deze wereld is, wordt tijdelijk aan het kruis van deze wereld genageld. Dat wat incarneert in deze wereld is niet van deze wereld, is niet bevlekt met erfzonde! Het materiële, dat wat wel tot deze wereld behoort, is eveneens vrij van zonden en dient, dat wat niet van deze wereld is, als tempel, totdat de in de ziel geprogrammeerde erfzonden geheiligd zijn. Het is de ziel die onbevlekt, heilig behoort te zijn.

Help, ik ben geïdentificeerd!

Alléén onbevlekte zielen kunnen terugkeren naar het Vaderhuis. Door identificeren en het daardoor ontheiligen of met zonden bevlekken van de ziel, wordt reïncarnatie noodzakelijk. Ontheiligde of onjuist geprogrammeerde zielen zijn ons wezenlijke probleem. Geest, ziel en lichaam zijn begrippen die in deze enige uitleg behoeven.

Geest of bewustzijn (software) is onvoorwaardelijk, het lichaam is het autonome heilige bewustzijnsvoertuig (tempel – hardware) en de ziel is de programmeerbare energetische (BIOS chip – energie) intermediair tussen geest en lichaam. Geest en lichaam zijn en blijven onbevlekt maar het bewustzijn kan, met dank aan de vrije wil, zondigen door in een waan te geloven, de waan van iets te zijn.

Help, ik ben niets!

De waangedachte – iets te zijn – bevlekt de ziel met zonden. Het permanente besef het onvoorwaardelijk waarnemen te zijn wordt verruild voor de waan van een waarnemer. Zijn wordt hebben en het gevolg is dat we worden wat we waarnemen zonder ons te beseffen dat wij het waarnemen zijn. Wij herkennen ons in de spiegel en houden er meningen op na terwijl wij het waarnemen van spiegelbeeld en meningen zijn.

De vrije wil schenkt ons de mogelijkheid om te reflecteren en te identificeren. Wij kunnen over onszelf nadenken en wij kunnen ons veréénzelvigen met dingen en ervaringen. Ervaringen, gebeurtenissen, gevoelens en gedachten zijn allemaal dingen die dankzij het waarnemen kunnen bestaan. Géén ding kan zonder waarnemen bestaan, maar wij zijn géén ding, wij zijn het onvoorwaardelijke waarnemen.

Help, ik ben goddelijk!

Laat alles los waarvan je denkt dat het van jou is, laat al jouw zorgen, meningen, ervaringen, toekomstverwachtingen en zelfs jouw hoop op een betere wereld even met rust. Laat even alles los waarvan jij denkt dat jij het bent, al jouw ideeën, plannen en veronderstellingen. Laat ook jouw lichaam even buiten beschouwing en ontdek dat dit allemaal zaken zijn die jij hebt waargenomen en die jij derhalve niet kunt zijn.

Jij bent zelf géén ding, jij bent het onvoorwaardelijk tijdloze waarnemen der dingen!

Help, ik ben nu!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close