Spiritualiteit

“Ohne Gott ist alles Käse” was het motto van de 12e “Deutsche Käsemarkt” in Nieheim. Zonder God géén spiritualiteit, maar spiritualiteit gaat ons verstand te boven. Kennis is weten, is hebben terwijl het bij spiritualiteit niet om kennis maar om ervaring, om zijn gaat. Weten is verleden, is dood en spiritualiteit is heden, is levend NU!

Spiritualiteit betreft een begrip dat veel ruis bevat. Er bestaan bijvoorbeeld net zomin spirituele, als niet spirituele mensen. Visioenen, doorgevingen of lucide dromen hebben niets spiritueels. Kennis behoort tot het verstand en ons verstand hoort bij het lichaam. Gevoelens horen bij ons hart en ons hart klopt voor ons lichaam. Intuïtie hoort bij ons buikbewustzijn en derhalve bij ons lichaam en daaraan is niks spiritueels.

Lichamelijke, occulte, mystieke of alchemistische ervaringen hebben weinig of niets met spiritualiteit van doen. Geesteswetenschap, godsdienstwetenschap of esoterische kennis is allemaal interessant voor ons verstand maar gaat niet over spiritualiteit.

Wanneer we er nu eens voor het gemak vanuit gaan dat de hele schepping bestaat uit geest, ziel en lichaam of met andere woorden bewustzijn, energie en materie. Dat wat wij onder de schepping verstaan is het manifeste gematerialiseerde deel, het voor ons waarneembare en uit atomen bestaande deel van het universum plus onze aarde met haar mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk. Allemaal geest, ziel en lichaam!

Toch komt in dit hele verhaal spiritualiteit niet voor en om dat helder te maken het volgende voorbeeld. Jouw smartphone bestaat ook uit geest (software), ziel (energie) en lichaam (hardware), maar zonder gebruiker is jouw smartphone net zo weinig spiritueel als een ego. Jouw smartphone is honderd procent vergelijkbaar met jouw lichaam. Beide bestaan uit geest, ziel en lichaam en beide zijn in zekere zin autonoom.

Beide zijn zinloos zonder een vierde aspect, het onvoorwaardelijke waarnemen. “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”

Zonder waarnemen kan niets bestaan en het waarnemen is het licht der mensen. Voor jouw smartphone ben jij het waarnemen en God is dat voor jou als mens. Geschapen naar beeld en gelijkenis heeft de mens iets extra’s ten opzichte van de rest. Naast God heeft alléén de mens een vrije wil waarmee zelfreflectie en identificatie mogelijk is.

Maar jouw smartphone heeft geen vrije wil en derhalve geen ego. Zelfs wanneer jouw smartphone beschikt over alle religieuze, mystieke, occulte etc. kennis, dan noch is jouw smartphone niet spiritueel. Datzelfde geldt voor jouw verstand! Ongeacht jouw interesse en kennis, het heeft allemaal niks met spiritualiteit van doen.

Jouw lichaam is een autonome bio-robot en jouw verstand behoort bij jouw lichaam. Zonder verstand zou jouw lichaam niet autonoom kunnen functioneren, maar jij bent jouw lichaam niet en jij bent jouw verstand niet. Jij bent het waarnemen van lichaam en verstand, net zoals jij het waarnemen bent voor jouw smartphone.

Het grote verschil tussen jou en jouw smartphone is de vrije wil. Jouw smartphone heeft geen vrije wil. Wanneer jouw smartphone zou zeggen: “Ik heb nu een goed gesprek gehad of ik heb nu een mooie foto gemaakt”, dan zou jouw smartphone een ego ontwikkeld hebben en blijk geven van kunstmatige intelligentie.

Jouw smartphone kan dat niet maar jij wel en dat is precies wat jij gedaan hebt door je te identificeren met jouw lichaam en jouw ervaringen. Jij hebt kunstmatige intelligentie ontwikkeld waarmee jij je voortdurend identificeert. Jouw ego is de som van jouw identificaties en jouw ego is een gedachtebeeld, een waan, een masker, een identiteit, jouw ID-entiteit. Deze waanvoorstelling staat elke vorm van spiritualiteit in de weg.

Ons verstand kan niets aanvangen met spiritualiteit, allemaal hoogmoed, allemaal zelfoverschatting van ons ego, onze kunstmatige intelligentie. Spiritualiteit maakt gebruik van ons lichaam, onze bio-robot en van ware spiritualiteit is eerst dan sprake wanneer het verstand zwijgt en ons ego ten grave gedragen is.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alléén God ervaren is spiritueel en God ervaren is altijd NU! Ervaringen zijn niet deelbaar en het willen delen van zogenaamd spirituele ervaringen is het beste bewijs voor het nog bestaan van een ego. Door het lawaai van ons verstand kan de stem van de stilte nimmer ervaren worden. Als ‘waarnemer’ staan wij ware spiritualiteit in de weg.

In de stille aandacht van het nu zonder ‘waarnemer’, zit de ware spiritualiteit verborgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close