In carne vallen

Carnaval of zondeval? Luister en omvat!

In carne vallen of met rokken van vellen bekleden.
Wie of wat incarneert eigenlijk, waarom reïncarneren en hoe carneren we uit?
Met hulp van de ziel als intermediair incarneert de geest in het lichaam, de lijkwade of rokken van vellen en wordt genageld aan het kruis der elementen. Geest of onvoorwaardelijk bewustzijn is onveranderlijk, vorm- en tijdloos. Geest neemt onvoorwaardelijk waar, heeft géén eigenschappen en is géén ding.

Wij zijn géén ding, wij zijn bewust zijn!

Dingen worden waargenomen en gekenmerkt door eigenschappen, condities of voorwaarden. ‘Cogito ergo sum’ – ik neem waar, dus ik besta! Wij zijn het waarnemen der dingen! Geest en lichaam kunnen zonder ziel niet samenwerken, zoals software en hardware zonder energie niets presteren. Eerst wanneer een programmeerbare energetische intermediair als ziel actief is kunnen geest en lichaam communiceren.

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.” Het licht is in deze wereld van duisternis, maar niet van deze wereld.

Ons lichaam bevat 33 biljoen cellen. Elke cel is een compleet universum en bevat 99 biljoen atomen. Cellen communiceren via ons zenuwstelsel – een netwerk met een totale lengte van 3 miljard maal onze lichaamslengte. Ons zonestelsel is een macro-atoom, de Melkweg een macro-cel en het universum Gods lichaam.

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Wij zijn geschapen naar beeld en gelijkenis. Wij zijn het licht dat in deze wereld, maar ook in vele andere werelden, geïncarneerd is.

Tot zover gaat alles zoals oorspronkelijk bedoelt – wij incarneren en keren na gedane arbeid (bewustzijnservaring) terug in het Vaderhuis . Maar omdat wij meer waarde hechten aan dat wat wij geloven dan aan objectieve informatie, laten wij ons, in plaats van zelf een mening te vormen, gemakkelijk iets wijsmaken.

Wetenschap, politiek en religie berusten niet op weten, maar op geloof, vermoeden, theorieën, aannames. Privatisering en propaganda doen de rest. Allereerst heeft monotheïsme God geprivatiseerd (carnaval), vervolgens hebben Adam en Eva hun goddelijke kern geprivatiseerd (zondeval).

Wij zijn nog steeds de brave navolgers van dit misverstand en moeten derhalve eindeloos reïncarneren om misschien ooit in de smiezen te krijgen welke rol wij in dit theater spelen. Maar het kan ook anders en het zou misschien handig zijn wanneer we een keertje serieus nemen wat ons al duizenden jaren wordt overgedragen.

Wij zijn bewustzijn, punt uit! Bewustzijn is géén ding. Waarom geloven we dan nog steeds een ding te zijn? Waarom geloven we van alles dat overduidelijk niet kan kloppen. Wij geloven dat we onszelf in de spiegel herkennen, maar wat neemt dat waar? Wij geloven sinds dan en dan, zo en zo te heten, maar dat is de geboortedatum en naam van ons lichaam. Wij geloven te denken, maar dat zijn door ons waargenomen gedachten. Wij geloven steevast e.e.a. te bezitten maar wij bezitten helemaal niets!

Wij zijn niet de eigenaar van iets, wij zijn het waarnemen der dingen en als zodanig in deze wereld der elementen maar niet van deze wereld, tenzij wij ons identificeren. Zodra wij ons met iets identificeren, zodra wij geloven iets te hebben of te zijn, binden wij ons aan dat iets, vereenzelvigen wij ons ermee en zijn wij er aan geketend.

Privatiseren, identificeren, vereenzelvigen maakt dat wij onze vrijheid vrijwillig verliezen, maakt ons tot slaaf van onze waan iets te zijn of te hebben. Wij zijn dan niet alleen in deze wereld maar ook van deze wereld en dat maakt reïncarneren noodzakelijk want deze bindingen (zondeval) met de stof dienen ongedaan gemaakt te worden.

Dat kan in elke incarnatie en als het nu niet lukt dan mag je gerust nog een keertje terugkomen om te oefenen. Ooit zul je wakker worden en bemerken dat elke vorm van bezit op waan berust, dat je als bewustzijn weliswaar noodzakelijk bent om dingen waar te nemen, maar dat die dingen, onafhankelijk van het waarnemen, illusoir zijn.

Reïncarnatie is ook alleen maar noodzakelijk omdat jij in iets bent gaan geloven, omdat jij iets bent gaan privatiseren wat helemaal niet geprivatiseerd kan worden. Maar omdat jij geloofd iets te zijn of te hebben, schenkt het leven jou meerdere kansen op herstel.

Zodra jij gaat inzien dat jouw bijgeloof jou in deze situatie heeft gebracht en het nu tijd wordt om ééns en voorgoed afscheid te nemen van jouw waan van bezitten, zal het leven jou omarmen en welkom heten. Wanneer jouw lichaam sterft verdwijn jij uit deze wereld en laat jij, tenzij jij je met iets vereenzelvigd hebt, alles achter wat van deze wereld is.

Deze wereld behoort het hebben en zijn maar jij bent niet van deze wereld! Jij bent het waarnemen in deze wereld en dat wat wel tot deze wereld behoort moet jij dus gewoon niet willen zijn of hebben. Zo éénvoudig is het. Jouw spiegelbeeld en meningen horen bij jouw lichaam. Jouw lichaam inclusief jouw vermeende bezit horen hier, jij luistert!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close