De zin van ziel zijn

Religie dient de mens met zijn schepper of schepster te verenigen. Religie dient het schepsel met zijn of haar creator c.q. creatoren te verenigen. De werkelijkheid is helaas vaak tegengesteld georganiseerd.
De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis, maar betekent dit, dat de mens op zijn schepper lijkt en vice versa? Betekent dit, dat ergens op een wolk een oude man de mens in de gaten houdt en zich bemoeit met zijn wel en wee?

Of betekent dit, dat de schepper op de mens lijkt en mensen wraakzuchtig bestraffen kan voor zijn of haar zonden? Hoe zit dat dan met de liefde, met de onvoorwaardelijke liefde waarmee de schepper volgens vele, zo niet alle “Godsdiensten” toegerust is? Naar beeld en gelijkenis betekent dat de mens in essentie de zelfde mogelijkheden heeft als zijn of haar schepper! De essentie van de mens is gelijk aan de essentie van hem. Daartoe beschikt de mens over een persoonlijke ziel en een vrije wil.

Daarnaast heeft de mens zijn IK. Als de schepper onvoorwaardelijke liefde tegenover zijn gehele creatie uit, hoe kan er dan in zijn naam zoveel ellende, zoveel strijd en misverstaan bestaan? Religie zou zielszorg moeten zijn en geen klantenwinning ten koste van en over de ruggen van diezelfde mens.
Het is overduidelijk dat de mens van zijn religie weinig te verwachten heeft. Vrijwel alle vormen van religie monden door egoïsme uit in organisaties die de mens gescheiden houden van zijn of haar schepper, van zijn of haar creatoren, van zijn of haar oorsprong.

De kruisvaarders trokken ten strijde met de belofte dat hun ziel gereinigd zou worden, de kamikaze piloten trokken ten strijde met de belofte op een plaats in hun hiernamaals, moslims krijgen 12maagden aangeboden en Amerika offert al honderden jaren en honderden oorlogen zijn jeugd voor volk en vaderland, met als enig resultaat overal private centrale banken.

Politici zijn volksvertegenwoordigers. Een democratie is een op basis van volkswil bestaand bestuurssysteem. Van politici valt helaas ook in dit verband weinig te verwachten. De geschiedenis zou de mens inmiddels geleerd moeten hebben dat alles wat je produceert gebruikt c.q. verkocht dient te worden om vervolgens elders gebruikt te worden.

Zolang de wapenindustrie interessant is voor beleggers, zolang banken hun eigen geld mogen drukken waarvoor de staat garant staat en in hun vrijhandelszones met piramidespellen mogen blijven experimenteren, zolang overheidstaken geprivatiseerd mogen worden en nutsbedrijven in handen van speculanten uitgemolken worden, zal de mens geen ware democratie kennen.

Zolang zonder productie geldgroei als dienst beloond wordt, trekken producenten en arbeiders aan het kortste eind. De mens moet zijn verwachtingen niet richten op overheden, regeringen, kerkelijke instanties of zakenbanken, maar de hand in eigen boezem steken en in eigen verantwoording aan de slag gaan.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

“De zin van ziel zijn” is een samenspraak tussen Deüs en Cefas.
Deüs: Jouw ik is een mentaal concept. Jouw ik is de mentale voorstelling van hetgeen jij denkt te moeten zijn om geaccepteerd te worden. Jij wordt geaccepteerd en geliefd in de mate waarmee jij jezelf accepteert en lief hebt. Jij wordt geaccepteerd en geliefd overeenkomstig de niet afgeschermde hoeveelheid zieleglans.

In de valse veronderstelling, dat je niet jezelf mocht zijn, heb jij als kind, net als bijna iedereen, een ikje gecreëerd en jouw ziel afgeschermd. Dit ikje is inmiddels een volwassen ik geworden. Ook een volwassen ik is een louter mentaal concept. Doe jezelf niet langer tekort! Open je hart, ontdooi je ziel met liefde.
Jij mag zijn, zoals oorspronkelijk bedoeld. IK is jouw wachtwoord, niet meer en niet minder! IK BEN… is herprogrammeren van jouw ZIEL. Dit wachtwoord, deze programmering kan ten nadele en even zo gemakkelijk ten voordele benut worden.

Wanneer, door het gebruik maken van IK BEN…, jouw ziel geheel verlost is uit de beklemming van schuld en boete, dan ben jij voor de volle honderd procent geaccepteerd en geliefd, dan ben jij geschapen naar beeld en gelijkenis, dan ben jij een eerstgeborene.

Religie betekent herenigen en een modern woord daarvoor is mediation. Religie is bedoeld om dat, wat door misverstanden gescheiden is, te herenigen. Religie heeft zich veelal, naar beeld en gelijkenis van de Demiurg, tussen de schepper en zijn schepsel geplaatst, getracht de macht over zielen te verkrijgen of zelfs eerstgeborene te vernietigen. Deel jouw onvoorwaardelijke liefde en je ontmoet overal onvoorwaardelijke liefde. Organisaties, religies en landen besef: “Zo je doet, zo je ontmoet”.

“De zin van ziel zijn” ISBN: 9783745054163

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close