Kan mezelf niet herinneren

Samenvatting van mijn vijf boekjes over de schepping.

Kun jij je herinneren?
Met dit zinnetje begint men vaak als van de ander verondersteld wordt, aanvullende of bevestigende informatie te kunnen leveren. Maar als je dit zinnetje iets letterlijker neemt dan vraagt de vragensteller of jij jezelf kunt herinneren in de betreffende situatie. Want alleen als jij daadwerkelijk aanwezig geweest bent bij die situatie kan je als getuige optreden!

De vraag is of jij jezelf ergens in het verleden kunt herinneren. Het antwoord op deze vraag moet helaas ontkennend zijn want jij existeert alléén in het nu! Of je wel of niet betrokken bent geweest bij de gegeven situatie is van ondergeschikt belang. Je kunt toch in staat zijn om heel gedetailleerde en correcte beschrijvingen te leveren.

Alle herinneringen kunnen sluitend zijn met de herinneringen van derden, maar dat neemt niet weg dat jij jezelf niet kunt herinneren. Alles wat jij je kunt herinneren is voornoemde situatie bestaande uit veranderlijke objecten en jij bent onvoorwaardelijk, onveranderlijk en zeker geen object. Jij bent de onvindbare getuige van een situatie in de voltooid verleden tijd.

Alles is aan de hand van gegevens reconstrueerbaar, maar jij blijft onvindbaar in het verleden. Daar komt nog bij dat herinneren betekent dat je iets opnieuw binnenhaalt. Bij computers noem je dat downloaden en je kunt alleen iets downloaden dat eerst geüpload is. Jouw ware zelf is onveranderlijk en up- of downloaden is wel degelijk veranderen.

Jouw ware zelf kun je niet herinneren, maar wel veronachtzamen! Je hebt jouw ware zelf veronachtzaamd, jouw achting, jouw aandacht is steeds op dingen gericht. Ondertussen besef je niet dat juist jouw aandacht jouw ware zelf op iets richt, op dingen. Die dingen, inclusief jouw zintuiglijke en fysieke ervaringen krijgen jouw aandacht.

Er is niks aan de hand, zolang jouw aandacht zich niet identificeert met deze ervaringen. Je bent het onvoorwaardelijke waarnemen, je bent geen ding! Je bent onvoorwaardelijk bewustzijn, je bent niet geconditioneerd! Ook al ben je dit vergeten, je bent waarnemen, je bent bewustzijn, je bent onvoorwaardelijk. Herinneren gaat niet maar je kunt wel jouw aandacht verplaatsen van buiten naar binnen.

Wat je zoekt is daar waar jij bent, weet je noch, herinner je het nu weer? Zodra je beseft dat je jezelf alleen nu kunt ervaren, hoef je niet verder te zoeken. Je bent altijd nu, je bent altijd jezelf, je bent waarnemen en nooit dat wat waargenomen wordt!

Bewustzijn en waarnemen!
In de kwantumfysiek gaat men er vanuit dat het waarnemen of de waarnemer invloed uitoefenen op de waarneming en het waargenomene. Tevens gaat men er vanuit dat het waargenomene alleen dan existeert als het wordt waargenomen. Onbewust waarnemen is niet mogelijk! Bij de mens is dat niet anders en het is interessant om te bemerken dat onze aandacht bepaalt of wij bestaan of niet.

Zodra onze aandacht op iets buiten ons ware zelf gericht is wordt ons ware zelf niet meer waargenomen. Ons ware zelf existeert, evenals het kwantum, slechts wanneer het wordt waargenomen. Wij nemen onszelf waar, zijn ons bewust totdat wij onze aandacht op iets anders richten. Op dat moment verdwijnen wij achter de horizon van ons bewustzijn.

Probeer eens om jouw aandacht op iets willekeurigs te richten en tegelijkertijd jezelf waar te nemen. Jij bent het bewustzijn dat waarneemt en afhankelijk van jouw aandacht neem je waar. Je zult bemerken dat jij je bewust bent van jezelf of van iets anders, maar nooit tegelijkertijd! Jouw bewustzijn is permanent, maar jouw aandacht bepaalt wat wel of niet existeert!

Door je proefondervindelijk te beseffen dat jij het waarnemen bent dat gestuurd door jouw aandacht slechts één ding tegelijk waarneemt, ga jij je realiseren dat jij alleen bestaat als jij jezelf 14waarneemt. Van zelfbewustzijn is alleen dan sprake wanneer onze aandacht op ons ware zelf gericht is. Helaas is onze aandacht vrijwel continu op iets buiten ons ware zelf gericht.

Tracht jezelf voortdurend waar te nemen en ontdek dat het mogelijk is om jezelf bewust te zijn en gelijktijdig jouw aandacht op objecten gericht te houden. Wees je bewust dat jij het waarnemen bent, dat zichzelf waarneemt terwijl het aandacht aan iets anders schenkt. Jij neemt waar dat jouw aandacht zich verplaatst. Jij bent je bewust van alles wat aan verandering onderhevig is.

Jij bent het waarnemende bewustzijn dat aandacht schenkt aan alles wat betrekking heeft op jouw bestaan in deze wereld, op deze aarde. Jij neemt jouw aandacht waar! Stel je voor wat het betekend, als je zegt: “Ik neem mij waar, terwijl mijn aandacht zich verplaatst!” Ik neem kennelijk mezelf en mijn zich verplaatsende aandacht waar.

Ons ware zelf is geen ding, is niet aan voorwaarden gebonden, neemt slechts waar! Er bestaat niet zoiets als de waarnemer! Wanneer wij veronderstellen dat wij denken, dan nemen wij in werkelijkheid denken waar. Niets bestaat als het niet wordt waargenomen en de waarnemer beïnvloedt de waarneming.

Probeer je te beseffen dat ook ons denken alleen bestaat als het waargenomen wordt. Probeer je te beseffen dat het waarnemen niet persoonlijk is, geen ding is en onvoorwaardelijk. Ons ware zelf, onze goddelijke kern, ons Christus bewustzijn, Boeddha natuur of Shiva zijn, wordt overschaduwd, is door ons geprivatiseerd, hebben we voorwaardelijk gemaakt, is een ding geworden waarin we onvoorwaardelijk zijn gaan geloven.

Wij hechten meer waarde aan ons masker, onze personae, ons imago dan aan ons ware zelf, maar ons ware zelf is het enige in ons dat werkelijk met aandacht waarneemt. Al het andere is het interpreteren van voorwaarden is belangstelling en geen ware aandacht!

“Kan mezelf niet herinneren!” ISBN: 9783752979879

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close