Vergeten licht

Elon Musk gaat ervan uit dat wij in een computerprogramma existeren. In ‘The Matrix’ worden menselijke lichamen als energieleverancier benut. Beide visies zijn mijns inziens onvolledig. Computerprogramma’s (software) bestaan uit een operating system (OS) en applicaties (apps). Computerprogramma’s hebben energie en hardware nodig om adequaat te kunnen functioneren.

Mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis en wij hebben computers naar ons beeld en onze gelijkenis gecreëerd. Wij lijken uiterlijk net zo weinig op God als computers op ons lijken, maar toch is er een grotere overeenkomst dan de meeste mensen beseffen. Wij existeren niet in een computerprogramma, wij zijn bewustzijn, wij zijn software, wij zijn het programma en wel het operating system.

De Pentateuch of Thora is één van de broncodes voor 3D waarin beschreven is hoe Gods aandacht verspreid wordt en hoe deze aandachtspunten, vonken of Jod’s zich te gedragen hebben. LogOS, KuriOS, TheOS, ChaOS, MacroKosmOS (galaxy), KosmOS (ons zonnestelsel), MicroKosmOS (de mens), NanoKosmOS (cellen). In het programma bestaan meerdere niveaus of dimensies waarop of waarin het spel gespeeld kan worden en wij spelen of worden ons gewaar in 3D.

In 3D worden bio-robotten door bewustzijn benut en niet, zoals in ‘The Matrix’, als energieleverancier. De menselijke bio-robotten hebben in 3D als enige de beschikking over een vrije wil, kunnen hun ervaringen waarderen en zich ermee identificeren. Dit laatste creëert stevige problemen, omdat daardoor een fictieve waarnemer geschapen wordt die het gedrag en de mogelijkheden uitermate begrensd. De gehele schepping is een multidimensionaal programma van onvoorwaardelijk bewustzijn.

Wanneer bewustzijn, godsvonken of geest voor de eerste keer in 3D incarneert, dan ontstaat een vooraf afgesproken eerste vorm van vergeten. Bewustzijn (software) kan niet rechtstreeks communiceren met materie (hardware) en gebruikt daarvoor een energetische intermediair die wij ziel genoemd hebben.
De ziel bevat de blauwdruk voor de stoffelijke vorm en het individuele incarnatieplan. Omdat het fysieke bewustzijn zich in onze hersenen afspeelt, hebben wij geen directe toegang tot de informatie in onze ziel.

Wij zijn hier in 3D om te ontdekken wie we werkelijk zijn!
Dat is onze enige opdracht en in plaats van aan de slag te gaan met deze ontdekkingsreis, creëren we nog een tweede vorm van vergeten. Met dank aan de vrije wil identificeren wij ons met onze hersenfuncties die alleen functioneren omdat ze door ons worden waargenomen. Niets in de schepping en ook niet in 3D kan bestaan als het niet wordt waargenomen.

Wij zijn dat waarnemen en niet de waarnemer of dat wat waargenomen wordt. In ‘The Matrix’ is sprake van twee bewustzijnstoestanden, tweemaal vergetelheid. Wanneer dit tweemaal vergeten nog niet genoeg problemen oplevert, verwacht de maatschappij nog dat wij ons vakbekwaam laten africhten en braaf ons hele leven een beroep of vak uitoefenen.

Alsof dit alles niet genoeg is om onze zoektocht naar ons ware zelf te bemoeilijken, tracht men ons middels 5G en inenten (moderne stigmata) definitief af te houden van het mogelijk wakker worden. Rudolf Steiner waarschuwde ons destijds met de woorden: “Men zal een vaccin vinden vanuit een ‘gezond’ gezichtspunt, waardoor het organisme in zijn vroegst mogelijke jeugd, zo mogelijk al bij de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte komt: er is een ziel en een geest.” en “De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen op zoek gaan naar het vaccin dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen dat het lichaam door zijn constitutie niet meer spreekt van zulke dwaze dingen als ziel en geest.”

Nogmaals: “Wij zijn hier in 3D om te ontdekken wat we meermaals vergeten zijn; om ons bewust te worden dat we goddelijk licht zijn dat zich in 3D gevangen weet in vaten (lichamen). Goddelijk bewustzijn dat zich vrijwillig verslaafd en verstopt heeft in de hoop, ontdekt te worden, de hoop die op de bodem van Pandora’s kist is blijven liggen. Te ontdekken wie we werkelijk zijn, is onze enige taak en de rest volgt dan vanzelf in vrede, harmonie en liefde. Mens, ken eindelijk uw ware zelf! Daarover gaat ‘Vergeten Licht’.

“Vergeten licht” ISBN: 9783756524259

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close