Ik ben nu hier!

Waar ben jij nu? Ik ben nu hier!

Waar ben jij nu? Hoe vaak per dag zal deze vraag gesteld worden? We leven met bijna acht miljard mensen op onze planeet aarde en al die acht miljard kunnen met recht antwoorden: “Ik ben nu hier!” Maar als allen ‘hier’ zijn waar is dan ‘hier’ en wanneer allen ‘nu’ hier zijn wanneer is dan ‘nu’?

Hier en nu zijn kennelijk zeer relatieve begrippen en kunnen overal van toepassing zijn wanneer ze niet gespecificeerd worden door geografische coördinaten en lokale tijdstippen. Toch klopt het, ten alle tijden en ongeacht de locatie, wanneer we zeggen: “Ik ben nu hier!” en hoewel daarmee nog niet alles gezegd is, is daarmee ook niets verkeerds gezegd ten aanzien van tijd en plaats. Het is kennelijk een zeer ruim begrip.

Maar wie of wat is die ‘ik ben’ die ‘nu hier’ is? Ieder mens heeft een unieke individuele combinatie van aangeboren talenten, eigenschappen of applicaties die noodzakelijk zijn om zijn of haar existentie zinvol te laten verlopen. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om geïnstalleerde software, maar software kan niets zonder de juiste hardware!

De hardware (het lichaam) moet geschikt zijn voor de te installeren software of apps (de aangeboren of aangeleerde eigenschappen). Zonder nagels kan je niet krabben, met korte armpjes is een carrière als boxer ondenkbaar en zonder zintuigen wordt waarnemen heel lastig. Je zou nu kunnen concluderen dat ‘ik ben’ uit software en hardware bestaat. Helaas is deze conclusie te voorbarig.

Jouw pc, laptop, tablet of smartphone is tot niks in staat zonder elektriciteit. Eerst wanneer de stoom is ingeschakeld wordt het apparaat bezield en komt tot leven, is bruikbaar. Energie vertegenwoordigt het zogenaamde zielenaspect en energie maakt het mogelijk dat software (geest) met hardware (lichaam) communiceert en kunnen samenwerken zoals wij dagelijks mogen ervaren.

Communicatie tussen geest (software) en lichaam (hardware) is alleen mogelijk dankzij de ziel (energie). Voor diegene die mijn blog volgen is het niet nieuw wanneer ik zeg dat ons lichaam uit 33 biljoen cellen bestaat waarbij elke cel een, uit 99 biljoen atomen bestaand, compleet universum is. Dat geheel wordt, net als bij een pc, laptop etc., bestuurd en gecontroleerd door een taakmanager en een archivaris.

De taakmanager en de archivaris zijn onderdeel van het individuele operating system. Het operating system en de individuele apps of talenten passen bij het individuele lichaam. Dat lichaam is echter volledig autonoom en niet, zoals velen geloven ‘ik ben’!

‘IK BEN’ incarneert als bewustzijn, als het waarnemen in een lichaam met allerlei individuele software, energie en hardware eigenschappen en zo wordt het lichaam geboren en groeit (mits gezond en verzorgd) zonder extern ingrijpen totdat het bewustzijn zich gaat identificeren met het lichaam en gedane ervaringen.

‘IK BEN’ als individu wordt nu ‘ik ben’ als identiteit en deze zelfgeschapen entiteit is inderdaad tijd en plaatsgebonden. ‘IK BEN’ als individu is ons ware zelf, maar als identiteit is ‘ik ben’ het gevolg van identificatie en een ID-entiteit of masker waarvan we geloven dat wij dat zijn in plaats van ons te beseffen dat we nooit dat kunnen zijn wat wij als ‘IK BEN’ waarnemen.

Het is dan ook beter om onderscheid te maken tussen ‘IK BEN’ en ‘ik ben’ waarbij de eerste ons ware zelf betreft en de twee ons ego. ‘IK BEN’ neemt waar en ‘ik ben’ doet alsof. ‘IK BEN’ is het zonlicht terwijl ‘ik ben’ dit licht slechts weerkaatst. Ons rotsvaste geloof in ‘ik ben’ creëert niet alleen karma en maakt daarmee reïncarnatie noodzakelijk, het bemoeit zich ook voortdurend met de taakmanager en de archivaris.

Die twee zij heel goed in staat om hun taken honderd jaar tot volle tevredenheid uit te voeren maar het interrumperen van ons ego verstoort niet alleen de efficiëntie van die twee, het maakt dat bepaalde taken onjuist uitgevoerd worden. Langdurig onjuist beheer leidt altijd tot problemen en de meeste van onze fysieke problemen danken hun grond aan de zelfoverschatting van het ego.

De zelfverheerlijking van het door identificatie ontstane ‘ik ben’ maakt dat ‘IK BEN’ voor ons onmerkbaar wordt totdat wij door fysieke of mentale problemen op zoek gaan naar de oorzaak van ons zelfgeschapen ongemak. Veelal resulteert dit in uiterlijke aanpassingen of medicatie zonder dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt.

Eerst wanneer we totaal vertwijfeld gaan luisteren naar onze innerlijke stem, de stem van de stilte, de stem van ‘IK BEN’, eerst dan gaan we beseffen dat wij nooit dat kunnen zijn wat wij waarnemen en dat wij onze individualiteit verkwanseld hebben voor een nep entiteit, een ID-entiteit, masker of ons ego (de som van onze identificaties).

Je hoeft niet spiritueel bezig te zijn maar jouw gezondheid overlaten aan jouw ego (een kwakzalver) is niet echt slim. Schenkt die kwakzalver vanaf nu gewoon geen aandacht meer en besef je dat jij altijd het onvoorwaardelijke waarnemen bent.

‘IK BEN’ of jouw ware zelf is geen aan verandering onderhevig ding en behoeft, in tegenstelling tot jouw voortdurend meningen debiterende ‘ik ben’, geen mening.

‘IK BEN’ is het onvoorwaardelijke bewustzijn dat tijdelijk en plaatsgebonden middels jouw individuele lichaam waarneemt. ‘Ik ben’ is een tijdelijke waanvoorstelling waaraan jij lijdt en waarvan alleen jij jezelf kan genezen door te beseffen dat bewustzijn tijdloos, onvoorwaardelijk, onveranderlijk en geen ding is.

‘Ik ben’ is een tijd en plaatsgebonden illusie,
terwijl ‘IK BEN’ het eeuwige nu betreft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close