De mens

De mens bestaat uit bewustzijn, energie, talenten en materie.

Dat mensen over een vorm van bewustzijn beschikken, zal niemand bestrijden. Over onze eigenaardigheden, geaardheid, talentenpakket of apps valt te twisten, maar vast staat dat wij zonder uitzondering getalenteerd zijn. Dat mensen over een al dan niet passend fysiek (materieel) autonoom lichaam (waarnemingsapparaat) beschikken, zal eveneens niemand betwijfelen en dat bewustzijn en lichaam energie gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren kan iedere neuroloog bevestigen.

Om waar te nemen is bewustzijn onontbeerlijk, maar waarnemen gaat niet zonder iets om mee waar te nemen, ook niet zonder waarnemingstalent en al helemaal niet zonder de daarvoor broodnodige energie. Maar, een mens is meer dan de som der dingen!

Bewustzijn

Waarnemen is slechts mogelijk wanneer bewustzijn door aandacht op iets gericht wordt en dat iets dankt ten alle tijden het bestaan aan het waargenomen worden. Waarnemen is het resultaat van verlangen om bewustzijn iets te laten ervaren, want zonder verlangen tot ervaren kan bewustzijn niets waarnemen. Kortom bewustzijn is de onvoorwaardelijke inhoud, terwijl door aandacht of verlangen, als energetische intermediair, het voorwaardelijke waarnemen als een soort verpakking manifesteert. Het bewustzijn ervaart, de rest is niet meer dan de middelen om te kunnen ervaren. Zonder bewustzijn is niks mogelijk, zonder bewustzijn is het hier maar een dooie boel. Bovendien is bewustzijn onvoorwaardelijk, géén ding, geen talent, energie of materie. Onvoorwaardelijk heeft, hoe je het ook wendt of keert, absoluut géén eigenschappen.

Energie

Zonder energie kan geen ding bestaan, zonder aandacht géén waarneming. Wij gaan zo makkelijk voorbij aan de noodzaak van aandacht of verlangen. God verlangde zichzelf te ervaren en schiep daarvoor een multidimensionaal universum, een lusthof voor elke vonk goddelijke aandacht. Wij zijn zelf zo’n vonk bewustzijn in het universum. Wij zijn een punt van goddelijke aandacht die het voortdurende beweeg om het ‘nu’ ervaart als het verstrijken van tijd. Het nu is de stem van de stilte. Alles beweegt zich naar het ‘nu’, het nu is het energieloze zwarte gat dat alle beweeg veroorzaakt en waarin alles verdwijnt. Alle energie komt voort uit het ‘nu’ en verdwijnt uiteindelijk in het ‘nu’. Energie is net als bewustzijn altijd ‘nu’, omdat het in beide gevallen een werkwoord betreft! Je kunt niet gisteren fietsen of morgen het licht aan doen.

Talenten

Dingen hebben talenten of eigenschappen, dingen voldoen aan bepaalde voorwaarden, dingen zijn dus, in tegenstelling tot bewustzijn, voorwaardelijk, aan voorwaarden gebonden. Dat jouw huis een ding is en jouw fiets een ding is leidt geen twijfel. Dat jouw lichaam een ding is en jouw zintuigen dingen zijn behoeft ook geen nadere toelichting, maar dat gedachten en gevoelens, meningen en karaktereigenschappen ook dingen zijn is lastiger voor te stellen. Jouw talenten zijn aan verandering onderhevig en voldoen aan bepaalde wisselende voorwaarden. Jouw talenten zijn voorwaardelijk en worden, evenals hun aanpassingen, op de één of andere manier waargenomen. Het is hoogst interessant om je af te vragen wie of wat jouw talenten waarneemt en wanneer jij zelf niet het antwoord op die vraag bent, wie of wat dan?

Materie

Materie kent vier energieafhankelijke aggregatietoestanden; vast, vloeibaar, gasvormig en plasma. Voor vast, vloeibaar en gasvormig is het vrij helder. Door toe of afname van energie of warmte kunnen wij de aggregatietoestand van materie eindeloos wijzigen. Over plasma zijn de geleerden het nog niet helemaal eens en het lijkt erop dat plasma een soort verwarrende overgangstoestand is waarbij deeltjes en golven gescheiden wegen gaan. Ook het menselijk lichaam kent deze vier aggregatietoestanden die bij ons overeenkomen met vier (1e, 2e, 5e en 6e chakra) van de zeven interne chakra’s. De overige drie chakra’s betreffen onze drie niveaus van bewustzijn; denkend waarnemen (7e chakra kruin), voelen (4e chakra of hartbewustzijn) en intuïtie of handelen (3e chakra, buik- of celbewustzijn). De oplettende lezer zal zich nu misschien afvragen: “Hoe zit dat nu precies met denken en bewustzijn?”

Inderdaad is dat, wat wij normaal gesproken onder denken verstaan iets geheel anders dan bewustzijn. Denken is een fysiek-energetische hersenactiviteit die alleen dan zinvol is wanneer ergens sprake is van het waarnemen ervan. Bewustzijn neemt denken en gedachten waar, nooit en te nimmer omgekeerd. Denken en gedachten vinden op het niveau van het 6e chakra plaats, waarnemen geschiedt uiteindelijk vanuit het 7e chakra.

Wat dit voor jou als mens betekend kun je ervaren wanneer jij jezelf vraagt: “Wie ben ik, wie of wat neemt waar en wat wordt waargenomen, want jij bent tenslotte het waarnemen en nimmer dat wat waargenomen wordt. Jij ben het waarnemen van jouw voorwaardelijkheden, jouw energie, jouw handelen, van jouw gedachten, jouw meningen, jouw talenten, van jouw materie, jouw lichaam en van het spiegelbeeld van jouw lichaam, maar jij bent geen ding, jij bent het onvoorwaardelijke waarnemen van dingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close