Evolutie

Alles in de schepping is drieledig en geen van deze drie aspecten kan weggelaten worden. Het uitsluiten of buiten werking stellen van één van de drie veroorzaakt het onwerkzaam zijn van het geheel. Deze drie aspecten kennen vele namen maar hun onderlinge samenwerking is overal gelijk. Op het hoogste niveau betreft het bewustzijn, verlangen of aandacht en waarnemen.

Gemanifesteerd betreft het geest, ziel en lichaam ofwel bewustzijn, energie en materie waarbij bewustzijn onvoorwaardelijk is, energie geconditioneerd bewustzijn en materie geconditioneerde energie. Bewustzijn alléén kan niets uitrichten zonder gereedschap. Materie is het gereedschap en tegelijkertijd hetgeen waargenomen wordt.

Het waarnemen van bewustzijn is mogelijk dankzij de energetische intermediair die wij als ziel betitelen. Het is het handelende aspect ofwel de actie zelf. Zonder de ziel is het voor bewustzijn niet mogelijk om met de stof samen te werken, zonder ziel kan de geest niet met het lichaam communiceren, zonder energie kan software met hardware niets aanvangen.

Bij het mineralenrijk, plantenrijk en dierenrijk zijn geest en ziel extern. Bij de meeste diersoorten is sprake van een zogenaamde groepsziel. De geest wordt meestal buiten beschouwing gelaten. Bij hogere diersoorten is sprake van een zekere individualiteit en is de ziel intern. De ziel bevat de blauwdruk van de soort of het individu.

Bij de mens is, hoewel niet geïndividualiseerd, ook de geest intern en daardoor beschikt de mens over een eigen vrije wil. Het menselijk lichaam is net als andere diersoorten een autonome bio-robot met een interne vorm van bewustzijn voor verzorging, herstel en instandhouding van de soort.

Geen mens hoeft zich te bemoeien met de opbouw en instandhouding van het lichaam. Ademhaling, spijsvertering, wondheling, het bedienden van ledematen en zintuigen, het overbrengen van signalen via het zenuwstelsel, alles gaat vanzelf. Het lichaam is in staat om te leren lopen, praten, zwemmen, fietsen, auto rijden etc. etc.

Enkel en alléén omdat alles waargenomen wordt, kan de bio-robot zichzelf ‘s ochtends in de spiegel herkennen, zelfstandig denken, individueel voelen en handelen. Maar wij zijn in werkelijkheid het waarnemen, wij zijn het onvoorwaardelijke bewustzijn dat alle dingen, al het handelen, denken en gedachten, voelen en gevoelens waarneemt.

Maar waarnemen is een werkwoord en een werkwoord kan nooit een zelfstandig naamwoord zijn. Niemand zal beweren dat hij of zij niet bewust is of niet waarneemt, maar het besef, dat een waarneming of een waarnemer waargenomen moet worden om te kunnen bestaan, vraagt een open geest en de bereidheid om zichzelf objectief te observeren. Als niets kan bestaan dat niet waargenomen wordt dan is de vraag: “Wie of wat neemt waar, wie of wat is bewustzijn?”

Omdat jij nooit dat kunt zijn wat jij waarneemt moet jij iets zijn dat zelf waarneemt! Dat wat waarneemt noemt men bewustzijn (geest), dat waarmee waargenomen wordt heet (lichaam) en dat wat waargenomen wordt (objecten) bestaat uit materie en dat alles wordt mogelijk gemaakt door de energie van de waarneming (ziel). Geest, ziel en lichaam of software, energie en hardware.

Het bij de mens interne bewustzijn, de interne geest maakt, met dank aan de vrije wil, iets mogelijk dat alléén voor God en de mens mogelijk is namelijk reflecteren en veréénzelvigen of identificeren. Dankzij de interne ziel zijn wij geïndividualiseerd en dankzij het interne bewustzijn hebben wij een vrije wil. Door omstandigheden gebonden nemen wij helaas niet waar maar interpreteren wij onze waarnemingen.

Het moge inmiddels helder zijn dat wij ons lichaam nooit kunnen zijn, tenzij wij er vanuit gaan dat iets anders dan wijzelf ons lichaam waarneemt. Maar hoe staat het dan met onze ervaringen? Ons lichaam ervaart ervaringen en wij zijn het waarnemen daarvan!

Alle ervaringen worden zonder uitzondering geïnterpreteerd en als beeld opgeslagen. Al het waargenomene wordt individueel bewerkt, opgeslagen en herinnert (gedownload) en dat hele gebeuren wordt door ons onvoorwaardelijk waargenomen.

Tot zover is er niks aan de hand, maar wanneer wij ons ergens in dit hele gebeuren gaan identificeren met gebeurtenissen, gedachten, gevoelens of anderszins dingen, dan ontstaat er een idéé, een ID-entiteit of identiteit. (Op jouw identiteitskaart staat allerlei informatie over jouw lichaam, maar niks over jou!)

Normaal gesproken gebeurt zoiets rond ons derde levensjaar wanneer wij beginnen onszelf met “ik” te betitelen en te rechtvaardigen. Ons interne bewustzijn verplaatst zich dan van het zevende naar het zesde chakra. Wij zijn dan een gedachtebeeld in onze hersenen geworden, wij zijn dan, met dank aan “*Prometheus”, als “**Narcissus” verliefd op ons eigen spiegelbeeld.

De nu ontstane ID-entiteit houden wij ten onrechte voor ons zelf, terwijl het slechts de som van onze identificaties betreft. Deze ID-entiteit, dit gedachtebeeld, personae, masker of ego is een, dankzij ons rotsvaste geloof bestaande zelfgeschapen, entiteit. Al onze menselijke en mondiale problemen ondervinden wij enkel en alléén omdat wij onwankelbaar geloven in het bestaan van deze energievreter, deze parasiet die wij liefdevol koesteren en trots “ik” noemen.

De evolutie heeft de mens tot hier gebracht en het is nu tijd voor revolutie, voor het herwinnen van ons geboorterecht als ware mens en het afschudden van de knellende banden van ons ego. In het sprookje van “***De kikkerkoning of de ijzeren Hendrik” moet de betoverde prins (ons ware zelf) als kikker (ego) tegen de wand gesmeten worden (vernietigd) om de ware mens te tonen. De knellende banden die Hendriks bewustzijn gevangen houden verdwijnen dan vanzelf.

Opmerking:
* Het vuur dat Prometheus de mens schonk is het vuur van het zesde chakra, het denken en heeft weinig of niets van doen met het vuur van de barbecue.
** Narcissus werd, net als ons ego, verliefd op zijn spiegelbeeld.
*** De drie knellende banden van ijzeren Hendrik betreffen de drie niveaus van bewustzijn (3e, 4e en 7e chakra) die door het ego in bedwang gehouden worden.

Het complete verhaal van Prometheus, Narcissus, De kikkerkoning of ijzeren Hendrik
en nog veel meer verhaaltjes vindt je HIER op Karavanserais.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close