Gabriëls Gita

Gabriëls Gita is bedoeld als een spirituele helpdesk.
Gabriëls Gita bevat tien berichten plus tekeningen en hier vindt je alvast een voorproefje.

Gabriëls Gita

Het huis waarin wij wonen is nogal groot en bevat naast een enorme kelder, een immense zolder, een inpandige garage en 12 kamers ook nog een salon van 65 m2. Deze salon is, naast mijn twee werkkamers, mijn favoriete meditatieruimte. Daar ontvang ik ook graag mensen en over zo’n bijeenkomst gaat dit verhaal.

Alle hier aanwezigen hebben zo hun eigen verleden en hun privé zicht op het leven. Iedereen is zogezegd voorzien van een berg ervaringen en een hoop gedachten. Als we nu eens even al die ervaringen en al die gedachten met rust laten. Gewoon die hele stapel dvd’s met belevenissen in een koffer doen en die gedachten over hoe we zijn en hoe het allemaal anders zou kunnen en moeten in een trommel.

We raken onze geschiedenis en ons verwachtingspatroon niet kwijt, we bergen het alleen eventjes op en geven het een kwartiertje geen aandacht. Daarna kunnen we, als we dat per se willen gewoon alles weer uitpakken en op de oude voet verder gaan. Er is dus niets om je zorgen over te maken, niemand steelt jouw leven en voor jou verandert er na afloop niets als jij dat niet wilt.

Evolutie

Alles in de schepping is drieledig en geen van deze drie aspecten kan weggelaten worden. Het uitsluiten of buiten werking stellen van één van de drie veroorzaakt het onwerkzaam zijn van het geheel. Deze drie aspecten kennen vele namen maar hun onderlinge samenwerking is overal gelijk. Op het hoogste niveau betreft het bewustzijn, verlangen of aandacht en waarnemen.

Gemanifesteerd betreft het geest, ziel en lichaam ofwel bewustzijn, energie en materie waarbij bewustzijn onvoorwaardelijk is, energie geconditioneerd bewustzijn en materie geconditioneerde energie. Bewustzijn alléén kan niets uitrichten zonder gereedschap. Materie is het gereedschap en tegelijkertijd hetgeen waargenomen wordt.

Het waarnemen van bewustzijn is mogelijk dankzij de energetische intermediair die wij als ziel betitelen. Het is het handelende aspect ofwel de actie zelf. Zonder de ziel is het voor bewustzijn niet mogelijk om met de stof samen te werken, zonder ziel kan de geest niet met het lichaam communiceren, zonder energie kan software met hardware niets aanvangen.

God of Sinterklaas

Als kind heeft men ons verteld dat Sinterklaas alles van ons weet en dat hebben we natuurlijk ook geloofd omdat die vreemde man op school dingen van ons wist die wij hem zelf nooit verteld hadden. Later ontdekten we het geheim van de smid en de bijdrage die onze eigen ouders aan zijn alwetendheid hadden geleverd.

Voor God is alwetendheid natuurlijk vanzelfsprekend, alleen kwam God niet elk jaar begin december op bezoek bij ons op school of bij de beter gesitueerden zelfs thuis. Of God alles weet valt moeilijk te bewijzen, maar dat God alles ziet lijkt me logisch.

Een schepper dient tenslotte zijn creatie in alle aspecten te beheersen en de gevolgen van de kleinste parameterwijziging moeten voor een schepper geen verrassingen opleveren. Kortom het schepper zijn is nogal veeleisend en vereist een voor ons onnavolgbare en onvoorwaardelijke mate van bewustheid.

De mens

De mens bestaat uit bewustzijn, energie, talenten en materie.

Dat mensen over een vorm van bewustzijn beschikken, zal niemand bestrijden. Over onze eigenaardigheden, geaardheid, talentenpakket of apps valt te twisten, maar vast staat dat wij zonder uitzondering getalenteerd zijn. Dat mensen over een al dan niet passend fysiek (materieel) autonoom lichaam (waarnemingsapparaat) beschikken, zal eveneens niemand betwijfelen en dat bewustzijn en lichaam energie gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren kan iedere neuroloog bevestigen.

Om waar te nemen is bewustzijn onontbeerlijk, maar waarnemen gaat niet zonder iets om mee waar te nemen, ook niet zonder waarnemingstalent en al helemaal niet zonder de daarvoor broodnodige energie. Maar, een mens is meer dan de som der dingen!

Wij geloven

Omdat het ons op school geleerd is, geloven wij
dat monotheïsme beter is dan polytheïsme.

Omdat het ons op school geleerd is, geloven wij
dat christenen die heidenen gered hebben.

Omdat het ons op school geleerd is, geloven wij
dat die kruistochten beschaving gebracht hebben.

Omdat het ons op school geleerd is, geloven wij
nog een heleboel onzin en regelmatig komt
bij mij de vraag naar boven borrelen:
“Wanneer onderzoeken wij eindelijk de waarheid?”

Polytheïsme bestaat uit een oppergod met familie
en een hiërarchie van goden en halfgoden.

Monotheïsme bestaat uit een oppergod met familie
en een hiërarchie van aarts- en andere engelgeslachten.

KI en BDE

Kunstmatige intelligentie en bijna dood ervaringen hebben gemeen, dat de begripsinhoud omgekeerd evenredig is met de werkelijkheid. Wanneer computers menselijke trekjes gaan vertonen, dan heet het plotseling kunstmatig en wanneer, door het tijdelijk verlost zijn van het ego, iemand verlichting ervaart, dan noemt men het een bijna dood ervaring.

De werkelijkheid is omgekeerd en het wordt tijd hier e.e.a. te verklaren. Een smartphone is net als een pc of tablet uitgerust met een vorm van kunstmatige intelligentie die wij kennen als software. Wanneer deze kunstmatige intelligentie onverwacht en uit eigen beweging menselijke trekjes gaat vertonen dan kan dat toch niet kunstmatig heten.

Zowel Carlo Collodis houten Pinokkio als Steven Spielbergs kunstmatige David in de film AI streven beide naar een vorm van menselijkheid. Wanneer mijn smartphone plotseling van mening is dat ie een goed gesprek heeft gehad of een schitterende opname gemaakt, dan is dat behoorlijk menselijk en juist niet kunstmatig.

Levensbloemenboom

Beste lezers, dit is mijn honderdste bericht en het is een liefhebbers bericht geworden over de boom des levens en de Sepher Yetzirah “Het boek van de schepping”.

De Sepher Yetzirah beschrijft de levensbloemenboom, levensboom of boom des levens. De boom des levens bevat drie verticale en vier horizontale niveaus.

De drie verticale ‘zuilen’ komen o.a. overeen met geest, ziel en lichaam of Ida, Pingala en Sushumna terwijl de vier horizontale ‘werelden’ o.a. overeenkomen met de vier elementen aarde, water, lucht en vuur of Assiah, Yetzirah, Briah en Atziluth.

De levensboom bevat tien manifeste levensbloemen, sefiroth of lichtpoorten en daarboven drie niet manifeste principes te weten; Ain “bewustzijn”, Ain Soph “verlangen” of aandacht en Ain Soph Aur “waarnemen”.

Gabriëls Gita ISBN 978-3-757507-28-2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close